Autismspektrumtillstånd

autism illustrationAutismspektrumtillstånd, AST, visar sig väldigt olika för olika personer. Det som är gemensamt är att AST påverkar ens förmåga att vara social och kommunicera med andra.

Om man har AST är det vanligt att man till exempel har svårt med att:

 • Skaffa kompisar.
 • Förstå hur andra tänker och känner. 
 • Förstå vad andra menar.
 • Titta den man pratar med i ögonen.
 • Börja prata eller veta vad man ska säga när man pratar med någon.


Det är också vanligt att man tycker, känner, och reagerar annorlunda än andra och att det känns svårt att passa in, till exempel för att:

 • Man har något specialintresse som man gärna vill prata om och ägna mycket tid åt, kanske mer än vad andra förstår.
 • Det känns jobbigt med förändringar.
 • Det känns viktigt att göra saker på ett visst sätt eller i en viss ordning. 
 • Man är bra på att hitta intressanta detaljer som andra inte ser. 
 • Vissa ljud, ljus eller lukter känns obehagliga.
 • Viss mat känns konstig eller smakar konstigt.
 • Man inte tycker om när andra tar på en.
 • Vissa kläder känns obekväma.


Personer med AST brukar känna igen några av sakerna i listan, men kanske inte alla. Men de saker man känner igen ska man ha upplevt sedan man var liten för att det ska kunna klassas som AST. 

 

Stöd och hjälp i skolan

Om man ofta känner att det blir problem och missförstånd i skolan, med kompisar och med andra människor, kan man behöva stöd och hjälp. Ofta märks det mest i skolan och det är där man kan börja med att söka hjälp.

Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. För personer med AST kan det till exempel bli lättare att klara skolarbetet i mindre grupper eller med en specialpedagog. Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om man behöver mer stöd än vad de kan erbjuda. Det kan till exempel vara hjälp med att vända sig till oss på BUP.

 

Att utreda AST på BUP

Om det visar sig att den hjälp man får i skolan inte räcker kan man vända sig till BUP. Man kan också vända sig direkt till oss om man har så stora problem att vardagen inte alls fungerar. Det kan till exempel vara att man upplever problem i fler situationer än i skolan.

För att utreda om man har AST behöver man kommer till BUP flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester. Det är viktigt att ta reda på om svårigheterna beror på AST eller något annat, så att vi kan erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

När man kommer till BUP får man beskriva sina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Man får också berätta hur länge det har känts så. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om ens styrkor och hur man kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med föräldrarna för att få deras bild och för att de ska kunna stötta en på bästa sätt. Under utredningen får man även göra en läkarundersökning.

Testerna kan till exempel vara att man får titta på en bild och beskriva vad man ser. Ett annat exempel är att man får lyssna på en berättelse och svara på frågor om den. Man gör testerna för att personer med AST brukar ha svårt för vissa sorters uppgifter, medan man klarar andra väldigt lätt. Resultaten väger vi sedan in i bedömningen för att se om ens egenskaper stämmer överens med egenskaper som personer med AST brukar ha.

Om vår bedömning pekar på att man har autism kan man få stöd och hjälp för att lättare klara av sin vardag.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Fakta

Autismspektrumtillstånd (förkortas AST) är ett nyare begrepp för att beskriva svårigheter som handlar om förmågan att vara social och kommunicera med andra. Det har en bredare betydelse än autism och täcker in både de som har lättare autistiska drag och de som har väldigt svår autism.

Aspergers syndrom är en form av AST. Personer med Asperger kan ha lätt för sig i vissa sammanhang, då de kan vara väldigt pålästa och kunniga inom vissa områden, men i andra sammahang kan svårigheterna med social förmåga och kommunikation bli tydliga.

Barns röst i vården

Riksförbundet Attentions projekt Barns röst har gjort filmer för barn och ungdomar där man kan lära sig mer om neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autismspektrum. 

Se filmerna 

Länktips

På sajten Ung och asperger finns fakta, råd och stöd för unga med aspergers syndrom.

Ung och asperger