Aspergers syndrom

När man har Aspergers syndrom kan man ha väldigt lätt för sig i vissa sammanhang, till exempel vara väldigt påläst och kunnig inom vissa områden. Men i sammahang där man ska vara social och kommunicera med andra människor brukar man ha det svårare. Det beror på att man uppfattar och tolkar saker lite annorlunda än de flesta andra.

Det kan göra att man får svårt med att:

 • Skaffa kompisar.
 • Förstå hur andra tänker och känner.
 • Förstå vad andra menar.
 • Titta den man pratar med i ögonen.
 • Börja prata eller veta vad man ska säga när man pratar med någon.

Det är också vanligt att man tycker, känner, och reagerar annorlunda än andra och att det känns svårt att passa in, till exempel för att:

 • Man har något specialintresse som man gärna vill prata om och ägna mycket tid åt, kanske mer än vad andra förstår.
 • Det känns jobbigt med förändringar.
 • Det känns viktigt att göra saker på ett visst sätt eller i en viss ordning.
 • Man är bra på att hitta intressanta detaljer som andra inte ser.
 • Vissa ljud, ljus eller lukter känns obehagliga.
 • Viss mat känns konstig eller smakar konstigt.
 • Man inte tycker om när andra tar på en.
 • Vissa kläder känns obekväma.

Personer med Aspergers syndrom brukar känna igen några av sakerna i listan, men kanske inte alla. Det är också olika hur mycket man påverkas av att ha Aspergers syndrom och i vilken ålder man börjar förstå att man fungerar på det sättet. Det beror på vilka krav och förväntningar man har från sin omgivning.

Aspergers syndrom är en form av autismspektrumtillstånd (förkortas AST). Det är ett brett begrepp som används för att beskriva flera olika svårigheter som alla handlar om förmågan att vara social och kommunicera med andra.

 

Stöd och hjälp i skolan

Om man ofta känner att det blir problem och missförstånd i skolan, med kompisar och med andra människor, kan man behöva stöd och hjälp. Ofta märks det mest i skolan och det är där man kan börja med att söka hjälp.

Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. För personer med Aspergers syndrom brukar det till exempel bli lättare om man får tydliga instruktioner om vad man ska göra och tid att förbereda sig på nya saker som ska hända. Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om man behöver mer stöd än vad de kan erbjuda. Det kan till exempel vara hjälp med att vända sig till oss på BUP.

 

Att utreda Aspergers syndrom på BUP

Om det visar sig att den hjälp man får i skolan inte räcker kan man vända sig till BUP. Man kan också vända sig direkt till oss om man har så stora problem att vardagen inte alls fungerar. Det kan till exempel vara att man upplever problem i fler situationer än i skolan.

För att utreda om man har Aspergers syndrom behöver man kommer till BUP flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester. Det är viktigt att ta reda på om svårigheterna beror på Aspergers syndrom eller något annat, så att vi kan erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

När man kommer till BUP får man beskriva sina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Man får också berätta hur länge det har känts så. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om ens styrkor och hur man kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med föräldrarna för att få deras bild och för att de ska kunna stötta en på bästa sätt. Under utredningen får man även göra en läkarundersökning.

Testerna kan till exempel vara att man får titta på en bild och beskriva vad man ser. Ett annat exempel är att man får lyssna på en berättelse och svara på frågor om den. Man gör testerna för att personer med Aspergers syndrom brukar ha svårt för vissa sorters uppgifter, medan man klarar andra väldigt lätt. Resultaten väger vi sedan in i bedömningen för att se om ens egenskaper stämmer överens med egenskaper som personer med Aspergers syndrom brukar ha.

Om vår bedömning pekar på att man har Aspergers syndrom kan man få stöd och hjälp för att lättare klara av sin vardag.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Fakta

Autismspektrumtillstånd (förkortas AST) är ett nyare begrepp för att beskriva svårigheter som handlar om förmågan att vara social och kommunicera med andra. Det har en bredare betydelse än autism och täcker in både de som har lättare autistiska drag och de som har väldigt svår autism.

Aspergers syndrom är en form av AST. Personer med Asperger kan ha lätt för sig i vissa sammanhang, då de kan vara väldigt pålästa och kunniga inom vissa områden, men i andra sammahang kan svårigheterna med social förmåga och kommunikation bli tydliga.

Länktips

På sajten Ung och asperger finns fakta, råd och stöd för unga med aspergers syndrom.

Ung och asperger