Kompetensutveckling

Som medarbetare på BUP Stockholm får du ett betydelsefullt och utvecklande yrkesliv. Vi är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer med nära 1 000 anställda och kan vi erbjuda flera möjliga karriärvägar.


Fördjupa dina kunskaper i vår internutbildning

En förutsättning för att utveckla och ha hög kvalitet i vården är att våra medarbetare har möjlighet att skaffa sig ny kunskap, och erbjuds tillfällen att integrera den i sin kliniska praktik.

På UBi, som är vår interna utbildningsfunktion, arrangeras olika typer av utbildningssatsningar med utgångspunkt i våra mål för verksamheten, personalens aktuella kunskapsnivå, den aktuella kunskapsutvecklingen och forskningen samt i nya rön och teorier.

UBi arrangerar längre utbildningar, kurser, seminarieserier, föreläsningsserier och enstaka föreläsningar.

 

Specialistutbildning för psykologer

Kompetenscentrum för psykoterapi vid Centrum för psykiatriforskning arrangerar, i samarbete med BUP, en specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Utbildningen vänder sig till legitimerade psykologer som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka.

Som kursdeltagare tränas man i evidensbaserad behandling, ledarskap och kliniknära utvärdering. Tanken är att utbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs inom barn- och ungdomspsykiatri för att bedriva kliniskt psykologarbete på en avancerad nivå. 

Läs mer om specialistutbildningen i klinisk barn- och ungdomspsykologi

 

Praktisk tjänstgörning för psykologer – PTP

Som PTP-psykolog på BUP i Stockholm får man göra många olika saker. Det finns gott om klinisk erfarenhet att ta del av. Det finns också ett bra utbud av kurser.

Efter examen från psykologutbildningen måste den som vill ansöka om psykologlegitimation göra ett års PTP-tjänstgöring, det vill säga en praktisk tjänstgöring i psykologyrket. PTP-psykologerna handleds av erfarna psykologer som vägleder och stöder dem i deras professionella utveckling. 

Läs mer om PTP-tjänstgöring

 

Forska om barn- och ungdomspsykiatri

Att ha en nära anknytning till akademisk forskning i det barnpsykiatriska kunskapsområdet är viktigt för vårt utvecklingsarbete. Det är en självklarhet både att vår verksamhet är föremål för forskning, och att BUP:s medarbetare i perioder kombinerar sina kliniska uppdrag med att bedriva forskning inom ramen för akademiska institutioner.

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet.

Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centrumet drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

 

Att bli chef

Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna skapa värde för patienterna och uppnå goda resultat.

BUP Stockholm är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde, som erbjuder ett kvalificerat utvecklingsprogram för medarbetare som är intresserade av chef- och ledarskap. I programmet ges förutsättningar för ökad kunskap och förståelse för de grundläggande utmaningar som chef- och ledarskapsrollen innebär.

För våra ledare finns flera utbildningar inom chef- och ledarskapet. Dels ett omfattande program som handlar om chefens ansvar och befogenheter, dels olika fördjupningar inom bland annat arbetsmiljö, lönesättning, mångfald och jämställdhet.

Möt våra medarbetare

”Jag lär mig mycket av erfarna kollegor”

BUP:s praktiska tjänstgöring, PTP, gör det möjligt för psykologer att specialisera och vidareutbilda sig. Lena Svenberg är PTP-psykolog på BUP. Här delar hon med sig av sina erfarenheter.

Lena berättar om sin PTP-tjänstgöring

Att arbeta på BUP

Att arbeta på BUP

Hos oss får du ett jobb som ger mycket tillbaka. Det du gör på jobbet varje dag förändrar många människors liv.

Att arbeta i BUP

Förmåner

Som anställd på BUP får du ett jobb som ger mycket tillbaka. Våra medarbetare har dessutom flera förmåner.

Läs mer om förmåner

Lediga jobb

Var med och utveckla den moderna barn- och ungdomspsykiatrin i framtidens hälso- och sjukvård.

Se vilka jobb som finns att söka just nu