Förmåner

Som anställd på BUP får du ett jobb som ger mycket tillbaka. Våra medarbetare har dessutom flera förmåner. 


Flexibla arbetstider

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde har vi flexibel arbetstid. Den ger dig möjlighet att själv påverka din arbetstid om och när arbetet tillåter.


Fri sjukvård

Vid besök på en vårdcentral eller annan mottagning får du kostnaden för besöket återbetalt via din lön. Vårdgivaren ska vara ansluten till Försäkringskassan.


Friskvård

Vi vill främja hälsa och välbefinnande bland våra medarbetare och har därför en generös inställning till friskvård. Som månadsanställd hos oss erbjuder vi dig ett bidrag som du kan använda till olika friskvårds- och motionsaktiviteter.


Löneväxling

Du har möjlighet att växla en del av din kontanta bruttolön till individuellt pensionssparande. Arbetsgivaren bidrar med 6–7 procent i bonus som tillägg på det löneväxlade beloppet.


Semester

Semesterlagen ger alla rätt till 25 dagars semester per år. Du som jobbar hos oss får ytterligare 6 dagar det år du fyller 40 år, det vill säga totalt 31 betalda semesterdagar. Det året du fyller 50 år får du ytterligare 1 dag, det vill säga totalt 32 betalda semesterdagar.


Avtalspension och försäkringar

Landstinget har ett kollektivavtal om tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. Mellan 4 och 4,5 procent av bruttolönen kan du själv placera.

Som medarbetare hos oss omfattas du också av olika försäkringar: tjänstegruppliv-, sjukdom- och arbetsskadeförsäkring.


Extra ersättningar vid föräldraledighet

När du har arbetat hos oss i minst ett år får du ett föräldrapenningstillägg utöver den ersättning du får från Försäkringskassan.

Har du en lön som överstiger Försäkringskassans tak för sjukpenninggrundande inkomst och du har arbetat hos oss i minst 6 månader får du en extra ersättning, så kallad föräldralön.

Att arbeta på BUP

Att arbeta på BUP

Hos oss får du ett jobb som ger mycket tillbaka. Det du gör på jobbet varje dag förändrar många människors liv.

Att arbeta i BUP

Kompetensutveckling

BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer med nära 1 000 anställda. Här finns flera möjliga karriärvägar.

Läs mer om kompetensutveckling

Lediga jobb

Var med och utveckla den moderna barn- och ungdomspsykiatrin i framtidens hälso- och sjukvård.

Se vilka jobb som finns att söka just nu