”Vi gör skillnad i ungas vardag på ett tydligt, strukturerat och visuellt sett”

För en del barn och unga kan det vara svårt att koncentrera sig, planera och komma ihåg saker. Då kan en arbetsterapeut hjälpa till med olika typer av stöd som underlättar vardagen. Här berättar arbetsterapeuten Shilan Jaderi om sitt arbete på BUP.

På BUP hjälper arbetsterapeuten till med att hitta passande verktyg, så kallat kognitivt stöd, som gör det lättare för barn och unga att förstå, planera, minnas och hantera olika rutiner och situationer.

– Vi fokuserar på hur man kan underlätta vardagen trots svårigheterna. Vi skräddarsyr det kognitiva stödet för varje person. Det kan vara allt från scheman och checklistor till tidshjälpmedel eller tyngdtäcke, säger Shilan Jaderi.

För vissa barn och unga finns behoven främst i skolan. Även där kan arbetsterapeuten hjälpa till.

– Vi ser över vilka hinder som finns i skolmiljön och diskuterar vilka anpassningar som behöver göras för att matcha behoven, säger Shilan Jaderi.

Förutom individuella insatser erbjuder arbetsterapeuterna även anhöriga och närstående en kurs om kognitivt stöd och om hur man använder det i olika miljöer.

Prisbelönta arbetsterapeuter

Shilan Jaderi bestämde sig för att söka sig till BUP efter att hon varit på en föreläsning om projektet "ökad delaktighet med målgruppsanpassat material" där barn och unga på BUP fick tillgång till arbetsterapeutiska insatser med fokus på individuellt kognitivt stöd. Resultatet visade att insatserna gjorde stor skillnad i vardagen för patienterna och deras familjer. 2017 fick projektet Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsutmärkelse. Projektet resulterade i att arbetssättet nu är en del av verksamheten och att det finns arbetsterapeuter på alla enheter inom BUP.

– Arbetssättet är utan tvekan en förebild för många arbetsterapeuter i Sverige som arbetar eller vill arbeta med kognitivt stöd och kognition. På min förra arbetsplats lyftes modellen som något att eftersträva, säger Shilan Jaderi.

– Jag är stolt över mitt och mina kollegors arbete. Vi gör skillnad i många barn och ungdomars vardag på ett tydligt, strukturerat och visuellt sett.

Möt fler av våra medarbetare

 

 

Film om BUP:s arbetsterapeuter

BUP:s arbetsterapeuter prisades 2017 för sitt arbete med individuellt anpassat kognitivt stöd.

Se filmen om arbetsterapeuternas arbete