”Jag lär mig mycket av erfarna kollegor”

BUP:s praktiska tjänstgöring, PTP, gör det möjligt för psykologer att specialisera och vidareutbilda sig. Lena Svenberg är PTP-psykolog på BUP. Här delar hon med sig av sina erfarenheter.   

Efter examen från psykologutbildningen måste den som vill ansöka om psykologlegitimation göra ett års PTP-tjänstgöring, det vill säga en praktisk tjänstgöring i psykologyrket. Lena Svenberg är utbildad psykolog och har alltid velat jobba med yngre barn. När det dök upp en PTP-tjänst i småbarnsteamet på BUP i Täby tvekade hon därför inte att söka.

– PTP är en utbildningstjänst och det är ett mycket bra sätt att lära sig psykologyrket. Samtidigt som jag får jobba praktiskt finns det tid avsatt för att jag ska hinna lära mig olika metoder, formella processer och olika datasystem som jag behöver kunna för att arbetet ska gå rätt till. Jag har hamnat i ett bra team och jag lär mig mycket av mina erfarna och kompetenta kollegor, säger Lena Svenberg

Vägleds av handledare

Alla PTP-psykologer får en handledare som har minst tre års erfarenhet som legitimerad psykolog.

– Jag träffar min handledare en gång i veckan. Hon är otroligt kunnig och dessutom snäll och pedagogisk. Jag lär mig mycket av henne. Alla kollegor i teamet är mycket hjälpsamma och jag upplever att jag kan fråga dem när jag behöver hjälp. Jag känner mig väldigt väl omhändertagen, säger Lena Svenberg.

Syftet med PTP är att ge psykologer möjlighet att använda sina kunskaper från den femåriga psykologutbildningen och samtidigt utvecklas i sin roll. Som PTP arbetar man bland annat med utredningar, bedömningar, behandling, pedagogik, metodutveckling, kvalitetssäkring och utvärdering.

Erbjuds föreläsningar

Inom BUP finns även ett lokalt PTP-program som är delvis integrerat med det centrala PTP-programmet i Stockholms sjukvårdsområde, SLSO. Seminarierna i PTP-programmet är fristående från varandra så det går att påbörja utbildningen när det passar under året. Programmet är kostnadsfritt.

– Föreläsningarna på PTP-programmet har varit mycket givande kunskapsmässigt. Det är ett generöst erbjudande att vi får gå på så många intressanta föreläsningar. Det är också ett bra tillfälle att träffa och dela erfarenheter med andra som går PTP-programmet, säger Lena Svenberg.

Efter PTP-tjänstgöringen finns det goda chanser att fortsätta jobba inom BUP Stockholm som legitimerad psykolog.

Möt fler av våra medarbetare

PTP-tjänstgöring

Som PTP-psykolog på BUP Stockholm får man bred kunskap om det barn- och ungdomspsykiatriska arbetet. Det finns också ett bra utbud av kurser och fortbildning. 

Läs mer om PTP-tjänstgöring