Delaktighet i vården

Som patient hos BUP Stockholm är man delaktig i sin vård. Man får bland annat göra en vårdplan tillsammans med sin behandlare. Det finns också forum för patienter och närstående.

Alla patienter får en vårdplan

En vårdplan beskriver det man behöver hjälp med, planering och målet med BUP:s insatser. Man gör vårdplanen tillsammans med sin behandlare och sina föräldrar eller andra vuxna som står en nära. Syftet med vårdplanen är att göra det tydligt vilka insatser som planerats. I planen framgår också vem som är ansvarig för vad.

Läs mer om hur en vårdplan fungerar

 

BUP:s brukarinflytandesamordnare

Inom BUP Stockholm finns två brukarinflytandesamordnare, BISAM. De arbetar med patienters och föräldrars upplevelse av BUP och deras möjlighet att vara delaktiga i vården. En BISAM har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård eller är anhörig till någon som mår eller har mått psykiskt dåligt. BISAM håller bland annat patientforum och närståendeforum.

Läs mer om BISAM

 

Samarbete med patient- och intresseföreningar

BISAM har också ett nära samarbete med Brukarrådet, där det finns representanter från flera patient- och intresseföreningar. BISAM och Brukarrådet träffas flera gånger per år och arbetar med frågor om delaktighet, patienternas säkerhet och hur vården kan bli mer tillgänglig och så bra som möjlig för barn och unga.

Vårdplan

Se filmen som beskriver vad en vårdplan är.

Bra att veta om BUP

Kostar det att gå till BUP? Hur lång är väntetiden? Har BUP tystnadsplikt? Här har vi samlat praktisk information som är bra att känna till när man ska komma till BUP.

Bra att veta om BUP

Om BUP på arabiska, dari och tigrinja

Här kan du läsa mer om vad BUP är, hur BUP kan hjälpa och hur du tar kontakt med BUP. 

Om BUP på arabiska (pdf)

Om BUP på dari (pdf)

Om BUP på tigrinja (pdf)