Frågor och svar om könsdysfori och könsbekräftande behandling

KID-teamet på BUP Stockholm får just nu många frågor om könsidentitetsutredningar. Hur går utredningarna till och vad är det som gäller? På Stockholms läns sjukvårdsområdes webblats besvaras de vanligaste frågorna.

Frågor och svar