Ett tjugotal psykologer gör varje år sin PTP-tjänstgöring hos oss

Som PTP-psykolog på BUP i Stockholm får man göra många olika saker. Det finns gott om klinisk erfarenhet att ta del av. Det finns också ett bra utbud av kurser och fortbildning som man inte självklart får på andra ställen. 

Efter examen från psykologutbildningen måste den som vill ansöka om psykologlegitimation göra ett års PTP-tjänstgöring, dvs praktisk tjänstgöring i psykologyrket, under handledning. Minst halva tiden ska omfatta individinriktat psykologarbete (utredning, bedömning, behandling och rådgivning). Minst en fjärdedel ska vara övrigt psykologarbete (t.ex. utredning av grupper, utredning och förändring av organisationer, förebyggande insatser eller arbete med rådgivning, konsultation, metodutveckling, utvärdering, handledning eller undervisning). Våra PTP:are handleds av erfarna psykologer som vägleder och stöder dem i deras professionella utveckling. Tillsammans gör handledaren och PTP-psykologen en individuell skriftlig tjänstgöringsplan som kontinuerligt utvärderas.

BUP:s seminarieserie för PTP-psykologer
Alla nyanställda inom BUP får introduktionsutbildning. PTP-psykologer erbjuds därutöver en särskild seminarieserie. Den rullar året runt så att man kan hoppa in oavsett när PTP-tjänsten börjat. Under åtta halvdagsseminarier undervisar psykologer från BUP:s olika verksamheter om psykologarbete med barn i olika åldrar. Frågor om metodik tas upp, men också om grundsyn, perspektiv, bemötande och förhållningssätt samt psykologspecifika frågor. Den pågående serien har till exempel innehållit seminarium om psykologutredningar och om att arbeta med familjer i familjesamtal.

Varje seminarium avslutas med gemensam diskussion. Deltagarna kan diskutera dagens ämne tillsammans, men får också chans att utbyta erfarenheter från sina olika arbetsplatser och prata om arbetet och rollen som PTP-psykolog. Erfarenheten är att detta blir ett reflektionstillfälle som man annars har svårt att hinna med.

Vi är angelägna om våra PTP-psykologer och PTP-tjänstgöringen blir ofta en inkörsport till fortsatt arbete inom BUP. Vi annonserar kontinuerligt ut nya PTP-tjänster vartefter de blir lediga. De som eventuellt finns att söka just nu hittar du under lediga jobb.

 

Möt våra medarbetare

”Jag lär mig mycket av erfarna kollegor”

BUP:s praktiska tjänstgöring, PTP, gör det möjligt för psykologer att specialisera och vidareutbilda sig. Lena Svenberg är PTP-psykolog på BUP. Här delar hon med sig av sina erfarenheter.

Lena berättar om sin PTP-tjänstgöring

ST-läkarutbildning

Som ST-läkare på BUP Stockholm finns flera mottagningar och enheter att förlägga sina olika tjänstgöringsmoment på och vi har ett stort utbud av kurser och utbildningar att välja mellan. 

Läs mer om ST-läkarutbildningen

Lediga jobb

Se vilka tjänster som finns att söka inom BUP just nu. 

Till Lediga jobb