Kunskap är en förutsättning för utveckling

En förutsättning för att utveckla och ha hög kvalitet i vården är att våra medarbetare har möjlighet att skaffa sig ny kunskap, och erbjuds tillfällen att integrera den i sin kliniska praktik.

På UBi, som är vår interna utbildningsfunktion, arrangeras olika typer av utbildningssatsningar med utgångspunkt i våra mål för verksamheten, personalens aktuella kunskapsnivå, den aktuella kunskapsutvecklingen och forskningen samt i nya rön och teorier.

UBi arrangerar längre utbildningar, kurser, seminarieserier, föreläsningsserier och enstaka föreläsningar.

Exempel ur UBi:s aktuella utbud är:

  • Kurser i bemötande av suicidala barn och ungdomar
  • Studiedagar om juridik och dokumentation
  • Kurs i ADOS-metoden
  • Kurs i metodik för samtal med barn och föräldrar
  • Uppdateringskurser kring olika bedömningsinstrument
  • Introduktionskurs för nyanställda
  • Praktikantkurs
  • PTP – seminarieserie

ST-läkarutbildning

Som ST-läkare på BUP Stockholm finns flera mottagningar och enheter att förlägga sina olika tjänstgöringsmoment på och vi har ett stort utbud av kurser och utbildningar att välja mellan. 

Läs mer om ST-läkarutbildningen

PTP-tjänstgöring

Som PTP-psykolog på BUP Stockholm får man bred kunskap om det barn- och ungdomspsykiatriska arbetet. Det finns också ett bra utbud av kurser och fortbildning. 

Läs mer om PTP-tjänstgöring  

CGAS webbutbildning för behandlare

I webbutbildningen i CGAS kan man lära sig, träna sig och testa sig själv i CGAS-skattning. Utbildningen är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa.

Läs mer om CGAS webbutbildning

Lediga jobb

Se vilka tjänster som finns att söka inom BUP just nu. 

Till Lediga jobb