CGAS webbutbildning för behandlare

Datorskärm med CGAS webbutbildning

Webbutbildningen i CGAS är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa. Man når den på www.cgas.se.

I utbildningen får man som deltagare både en teoretisk bakgrund och sedan möjlighet att praktiskt öva sig på att använda skalan. Förutom textbaserade fall finns det videofilmade intervjuer med fiktiva berättelser där man som deltagare får tolka informationen och genomföra en CGAS-skattning. Man utvärderar sina egna resultat genom att jämföra dem med referensvärden framtagna av en grupp erfarna kliniker. Men allra mest givande är om man gör utbildningen tillsammans med några av sina kollegor för att bli bättre på att göra den kliniska bedömningen så objektiv som möjligt.

Anna Lundh, som har varit projektledare för webbutbildningen, har genomfört ett 100-tal seminarier med behandlare såväl i Stockholm som ute i landet. Dessa erfarenheter ligger som grund till utbildningen. Utbildningen är producerad av Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholm läns landsting i samarbete med projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga på Sveriges Kommuner och Landsting.

Skattningsskalor

Skattningsskalor bidrar till att beskriva klinisk information från patienter på ett objektivt och strukturerat sätt. CGAS är en etablerad skattningsskala som används för att bedöma barns och ungas förmåga att fungera i vardagen, det vill säga hemma, i skolan och med kompisar. Den används för att bedöma barn och unga med olika typer av psykiska symtom i åldrarna 4–20 år. 

Miniguide för CGAS-skattning

Den här miniguiden beskriver kortfattat de olika stegen för att göra en CGAS-skattning. 

Miniguide för CGAS-skattning (PDF)

Kontakt

Anna Lundh, överläkare, med.dr. och projektledare
Tel:  070-484 66 85
E-post: anna.lundh@sll.se