Bedömningsinstrument inom BUP i Stockholm

Kartläggning och faktasammanställning

Omslag - Bedömningsinstrument

Antalet självskattningsformulär och andra strukturerade bedömningsinstrument som kan användas inom det barn- och ungdomspsykiatriska fältet växer snabbt och oöverskådligt. I denna rapport görs en systematisk kartläggning av de bedömningsinstrument och formulär som används inom BUP Stockholm.

Författare: Maria Dunerfeldt, Anna Elmund och Bengt Söderström

Rapportserie: Rapport 2010-2

Ofta är den tillgängliga informationen om de självskattningsformulär bedömningsinstrument och som används otillräcklig. Det kan gälla alltifrån licens- och upphovsrättsförhållanden till grundläggande fakta om validitet och reliabilitet eller hur kvaliteten på svenska översättningar garanterats.

Utöver en kartläggning av de bedömningsinstrument och formulär som används inom BUP Stockholm, innehåller denna rapport även en faktasammanställning om de 126 instrument som används.

Ladda ner rapporten (PDF)

Rapporten är slut i tryck.

Aktuella rapporter

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet