Jag släppte rustningen och blev en mamma

Rapport från Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Bågen

BUP Bågen (numera BUP Traumaenhet) är en specialenhet inom BUP Stockholm som erbjuder behandling för barn och unga med allvarliga traumatiska symtom som till exempel kan bero på våld. I denna rapport beskrivs ett metodutvecklingsarbete med en terapigrupp för mammor vars barn har upplevt familjevåld.

Författare: Eva Zachrison

Rapportserie: FoU 2006-1

År 1999 startade en terapeutisk grupp för de mammor som behövde en längre behandling. Bakgrunden till denna behandlingsmöjlighet för mammorna var att de tillsammans med andra mammor skulle få arbeta med sina traumatiska upplevelser i en atmosfär där utrymme gavs för reflektion, tankar och känslor kring det som de upplevt.

Vid rapportens sammanställning tyckte de flesta mammorna att gruppen varit bra och att de fått hjälp. Deras önskan att bli tryggare och mer strukturerade mammor uppfylldes. Barnens symtom upphörde i stor utsträckning enligt mammorna och mammornas egen psykiska hälsa och välbefinnande ökade dramatiskt.

Ladda ner rapporten (PDF)

Den tryckta rapporten är slut och går inte att beställa.

Äldre rapporter