Initial bedömning på öppenvårdsmottagningar inom barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms län

Initial bedömning - omslagEn jämförelse mellan BCFPI, DAWBA och ett lokalt utvecklat mottagningssätt

I denna rapport undersöks om bedömning inom BUP underlättas av systematiskt insamlad information. Tre modeller jämfördes utifrån hur väl man når patienterna, föräldraperspektiv, personalperspektiv, systematik i data och inverkan på vården.

Författare: Margareta Carlberg, Mia Danielson, Jan-Olov Larsson och Olle Lindevall

Rapportserie: FoU-rapport 2010-3

För att kunna erbjuda adekvat barnpsykiatrisk behandling krävs en bred belysning av problem och symtom och en god kännedom om barnens beteende, familjens levnadsförhållanden samt föräldrarnas resurser att tillgodose barnens behov. I denna rapport jämförs de tre modellerna BCFPI, DAWBA och ett lokalt utvecklat mottagningssätt.

Alla modellerna har både goda egenskaper och svagheter, men DAWBA förefaller mest lovande när det gäller screening i större skala. Det krävs dock ordentlig förankring inom mottagningen, tydligare översikter och smidiga praktiska lösningar för att DAWBA ska fungera.

Ladda ner rapporten (PDF)

Den tryckta rapporten är slut och går inte att beställa. 

Aktuella rapporter

Äldre rapporter

Inom BUP i Stockholms läns landsting har rapporter publicerats allt sedan sammanslagningen av BUP och PBU 2001. Alla rapporter finns inte kvar i tryckt version men de flesta går att ladda ned som pdf-filer.

Se äldre rapporter i arkivet