Gruppsykoterapi för tonåringar

Gruppsykoterapi för tonåringar med fokus på affektmedvetenhet och självreflektion. Författare: Annica Lilja Ljung och Alicia Sámano Brunåker. Rapportserie: BUP-rapport 2009-1

Syftet med denna rapport är att beskriva och utvärdera ett metodutvecklings-projekt kring affektmedvetenhet. Det empiriska arbetet är utfört på Sollentuna Barn- och Ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagning (BUP). För att höja affektmedvetenheten i två korttidsterapigrupper fokuseras det psykoterapeutiska arbetet på att träna deltagarnas uppmärksamhet, tolerans och expressivitet av sina affekter och emotioner. Vi undersöker även om metoden har någon effekt på tonåringarnas symptom som vid tillfället för anmälan var i huvudsak depressiva och självdestruktiva. De teoretiska utgångspunkterna består av Tomkins affekt- och skriptteori och Foulkes

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter