Att knyta livsviktiga band

Att knyta livsviktiga band – Sång och ramsor som psykoterapeutisk intervention för att stärka relationen mellan spädbarn och deras föräldrar. Författare: Eva Norling Bergdahl. FoU 2007-2

Utgångspunkten till denna studie är iakttagelser i behandlingsarbete vid en spädbarnsverksamhet. Under den sångstund som ingick som ett fast inslag i behandlingen såg man hur spädbarn och mammor på nära håll observerade mimik, gester och rörelser hos andra barn, andra mammor och terapeuter. Syftet med studien är att undersöka sångstunden som ett behandlingsmoment. Studien består dels av en teoretisk fördjupning av musikens betydelse respektive av hur lärande går till, dels av en fokusgrupp med erfarna behandlare vid olika spädbarnsverksamheter.

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter