Om webbplatsen

Den här webbplatsen ägs och drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm. BUP är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Det innebär att verksamheten är en utförarverksamhet som arbetar på beställning från landstinget och är finansierad med offentliga medel.

Syftet med webbplatsen är att ge information om den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i länet till de barn och ungdomar, och deras föräldrar, som vill veta mer. På webbplatsen ska också unga kunna ställa anonyma frågor om psykiska problem och bekymmer och få svar från medarbetare inom BUP. Urvalet av artiklar på webbplatsen utgår till stor del från de ämnen som unga mest frågar oss om. Varje artikel är faktagranskad i flera led av de medarbetare inom BUP Stockholm som är experter på ämnesområdet.

Utgivare är Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm. 


Kontakta redaktionen:

Kontakta gärna redaktionen om du saknar information eller har synpunkter på innehållet. Du kan ringa eller mejla till redaktionen.

Upphovsrätten till de fotografier som finns på webbplatsen tillhör fotograferna. De barn, ungdomar och föräldrar som syns på fotografierna har inte deltagit i vår kliniska verksamhet och har inget samband med de texter bilderna illustrerar.

Fotografer: Yanan Li, Elin Törnqvist

Illustrationer: Tomas Lindell och Magnus Marklund


Om cookies

Cookies är små filer som placeras på besökarens dator när denne surfar runt på en webbplats. Vi använder cookies för att underlätta besökarens aktiviteter på vår webbplats och för att samla statistik, det vill säga att t ex hålla reda på hur många besökare webbplatsen har och hur många av dessa som är återkommande eller förstagångsanvändare.

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökaren kan inte spåras av BUP.

I de allra flesta webbläsare kan du själv ställa in om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte.

Du kan läsa mer om cookies på www.minacookies.se

Tillgänglighetsredogörelse för bup.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för BUP Stockholms webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Tillgänglighetsredogörelsen för bup.se