Visning av konsten på Citybanan

I juli 2017 invigdes Citybanan och de två nya pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan efter många års arbete.

På bägge stationerna har konsten en viktig roll att hjälpa resenärerna att orientera sig i de stora och komplexa miljöerna. Sammanlagt har 14 konstnärer arbetat med konsten på stationerna: 8 på station City och 6 på station Odenplan. De konstnärliga uttrycken är många, här finns rörliga verk, ljuskonst, videoverk, glaskonst och verk som kan upplevas både som abstrakta och föreställande.

Nu bjuder Maria konstförening in till visning av konsten på de två nya stationerna! Föreningens medlemmar får mer information och anmäler sig via e-post.

Läs mer om konsten på Citybanans stationer på Trafikverkets webbplats


Bild: AB SL

SL spårkarta med citybanans stationer inzoomade

Hur blir man medlem i konstföreningen?

Du skickar bara ett e-post med ditt namn och e-postadress till föreningens kassör/registrator: anna.lund@sll.se och sätter in 200 kr på plusgirokonto 1271541-3.

Senaste nytt från konstföreningen