Visning av utställningen Konstnären på Nationalmuseum/Konstakademien

Årets första visning blir av utställningen Konstnären i Nationalmuseums tillfälliga lokaler på Konstakademien den 14 april.

Utställningen Konstnären handlar om vad det innebär att vara konstnär, både idag och historiskt sett. Den tar upp roller, ideal och myter och visar hur konstnärer förhållit sig till sin samtid. 

Läs mer om utställningen på Nationalmuseums webbplats

 


Medlemmar i konstföreningen får mer information och anmäler sig via e-post.  

Bild: Bertha Wegmann, Målarinnan Jeanna Bauck. Från Nationalmuseums samlingar.

Hur blir man medlem i konstföreningen?

Du skickar bara ett e-post med ditt namn och e-postadress till föreningens kassör/registrator: anna.lund@sll.se och sätter in 200 kr på plusgirokonto 1271541-3.