Hemuppgiften

Hemuppgiften är resultatet av ett metodutvecklingsprojekt inom BUP som undersöker möjligheten att använda smartphones som stöd i olika behandlingar.

Ett syfte är att utveckla IT-stöd så nära verksamheten som möjligt och sedan ta med erfarenheter och ramverk för att pröva koncept på flera behandlingar och metoder.

Ökad compliance
Hemuppgiften fungerar som ett minnesstöd och träningsverktyg mellan regelbundna möten med en behandlare. Syftet är ökad compliance och inte att ersätta vanlig behandling.

Patienten kan
– Träna på nya beteenden
– Repetera innehåll eller övningar som behandlare gått igenom
– Registrera olika uppgifter
– Bli påmind om registrering, träna eller gå igenom hemuppgifter

Behandlaren kan
– individualisera innehållet för patienten 
genom ett separat admin.
– individualisera innehåll, påminnelser och meddelanden.
– skapa generellt innehåll som kan användas av flera patienter

För att kunna använda det här verktyget behövs ett användarnamn och lösenord som patienten får från sin behandlare. För mer information kontakta bup@sll.se

Hemuppgiften är utvecklad både för iPhone och Android och finns att ladda ner på AppStore och GooglePlay. Testlogin för att se demo: användarnamn: Demo och lösenord: BUP12345

  


Pilotprojekt 2015-2016

Under hösten 2015 och våren 2016 pågår ett pilotprojekt med målet att tre verksamheter prövar att föra över arbetsblad/hemuppgifter till mobilapp och testa på patienter i behandling.

Tre verksamheter deltar: BUP Södertälje, Enheten för unga med psykos/bipolär sjukdom och DBT-teamet.

I projektet ingår utbildning i verktyget, konsultstöd av innehållsutformning samt support och teknikstöd. Tre olika app-innehåll ska testas på 32 patienter av 15 involverade behandlare under perioden februari-april 2016.

Om Barninternetprojektet, BIP

Barninternetprojektet, BIP, är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. BIP består av många olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

Läs mer om Barninternetprojektet

CGAS webbutbildning för behandlare

I webbutbildningen i CGAS kan man lära sig, träna sig och testa sig själv i CGAS-skattning. Utbildningen är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa.

Läs mer om CGAS webbutbildning