Fungerar internetbehandling?

Sedan starten 2010 har över 1 000 barn fått internetbehandling via Barninternetprojektet, BIP. BIP har testat internetbehandling för barn och ungdomar med ångest, tvångssyndrom, ont i magen, självskadebeteende och tics.

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandling och de flesta som gjort den är nöjda och tycker att den har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultatet av BIP:s studier i de publicerade vetenskapliga artiklarna nedan:

BIP Ångest

I projektet BIP Ångest har behandling för barn med något av de fem vanligaste ångestsyndromen utvärderats – generaliserat ångestsyndrom, GAD, social ångest, separationsångest, paniksyndrom och specifika fobier. Det har gjorts en pilotstudie och två kontrollerade studier. Behandlingen utvärderas också i samarbete med BUP i Östersund.

Vetenskapliga artiklar:

Internet-delivered cognitive behavioural therapy for children with anxiety disorders: A randomised controlled trial

Internet-Delivered CBT for Children with Specific Phobia: A Pilot Study

Attitudes towards the use of computerized cognitive behavior therapy (cCBT) with children and adolescents: A survey among Swedish mental health professionals

Long-term outcomes and predictors of internet-delivered cognitive behavioral therapy for childhood anxiety disorders

Implementation of internet-delivered CBT for children with anxiety disorders in a rural area: A feasibility trial

Therapist-guided internet-delivered cognitive–behavioural therapy supplemented with group exposure sessions for adolescents with social anxiety disorder: a feasibility trial

Efficacy and cost-effectiveness of therapist-guided internet cognitive behavioural therapy for paediatric anxiety disorders: a single-centre, single-blind, randomised controlled trial

BIP Tvångssyndrom

I projektet BIP Tvångssyndrom har specifik behandling för barn och ungdomar med tvångssyndrom utvärderats. Det har gjorts två pilotstudier och en kontrollerad studie. Det pågår också en stor studie i samarbete med BUP i Göteborg där internetbehandling jämförs med ordinarie behandling på en BUP mottagning.

Vetenskapliga artiklar: 

Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder: An Open Trial

Therapist-Guided, Internet-Delivered Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescents With Obsessive-Compulsive Disorder: A Randomized Controlled Trial

"On My Own, but Not Alone" - Adolescents' Experiences of Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder

Internet-delivered cognitive behavioural therapy for young children with obsessive–compulsive disorder: development and initial evaluation of the BIP OCD Junior programme

BIP Ont i magen

I projektet BIP Ont i magen har olika behandlingar för barn och ungdomar som har ont i magen, och det inte finns någon kroppslig förklaring till symtomen, utvärderats. Det kan till exempel vara att man har någon av diagnoserna irritable bowel syndrome, IBS, funtionell dyspepsi, FD, eller funktionell magsmäsrta, FAP. Det har gjorts fyra pilotprojekt och en kontrollerad studie.

Vetenskapliga artiklar:

Internet-delivered cognitive behavior therapy for adolescents with functional gastrointestinal disorders — An open trial

Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial

Tu2006 Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Functional Gastrointestinal Disorders: A Pilot Study

Internet-Delivered Exposure-Based Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescents With Functional Abdominal Pain or Functional Dyspepsia: A Feasibility Study

 

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Depression

Är din ungdom ledsen, nedstämd eller deprimerad? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550