Social uppmärksamhet

SoFT Eye är en studie som undersöker hur ungdomar tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål. Vi gör den här studien för att förstå mer om hur social uppmärksamhet skiljer sig åt mellan ungdomar med autismspektrumtillstånd, ungdomar med social ångest och ungdomar som varken har autismspektrumtillstånd eller social ångest.

 

Nu söker vi deltagare med en diagnos inom autismspektrumområdet (till exempel autism, aspergers syndrom eller atypisk autism). Du som deltar ska vara mellan 13 och 17 år gammal och ska inte ha diagnosen social ångest (social fobi).

 

Hur går det till att vara med?
Om du och dina föräldrar tackar ja till att vara med så kommer du att få genomföra följande moment:

1) Mätning av ungdomens ögonrörelser

I detta test får ungdomen under ca 20 minuter titta på sociala bilder (t ex ansikten) och icke-sociala bilder som visas på en dataskärm. Samtidigt kommer vi att med hjälp av en speciell kamera (en s.k. ”Eye tracker”) mäta vad ungdomen tittar på, på skärmen. Undersökningen orsakar inget som helst obehag och är helt ofarlig.

 

2) Mätning av ungdomens kognitiva funktionsnivå

Ungdomens kognitiva funktioner – det vill säga hjärnans olika förmågor – mäts med hjälp av fyra korta deltest, som exempelvis kluriga pussel och ordförståelse.

 

3) Övriga delar

Andra delar som ingår i studien:

  • En kort intervju där ni (ungdom och förälder) får svara på frågor om ungdomens mående.
  • Frågeformulär till både ungdom och förälder gällande social ångest och autismspektrumsymtom.

 

Är det säkert att vara med?

Ja, vi som arbetar med detta har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får föra vidare era svar och resultat till någon obehörig. Personuppgifter och informationen från frågeformulären och intervjuerna kommer att sparas och bearbetas på en säker plats så att ingen utanför forskargruppen kommer att kunna veta att det var du och din förälder som deltog i studien.

Får vi ersättning?

Ja, du som deltar får en ersättning motsvarande 200 kronor i form av ett presentkort som kan användas i många affärer.

Hur får man information om studiens resultat?

Studieresultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar som det kommer att finnas information om på den här hemsidan www.bup.se/bip.

Hur lång tid tar besöket?

Att vara med i studien tar ungefär en 2 timmar. Det är viktigt att åtminstone en förälder kan följa med ungdomen på besöket och delta under denna tid.

Är det frivilligt att vara med?

Ja, deltagande i studien är frivilligt. Du och dina föräldrar kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ert deltagande.

Hur anmäler jag mig?
Om ni är intresserade av att delta, skicka ett mail till cornelia.hanqvist@sll.se så berättar vi mer.

Kontakt för ytterligare information

Studien genomförs med Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) som huvudman och vårdgivare.

 

Cornelia Hanqvist, PTP-psykolog, tel: 08-514 530 44, mail: cornelia.hanqvist@sll.se

Jens Högström, projektledare, tel: 08 - 514 522 08, mail: jens.hogstrom@sll.se

Eva Serlachius, docent, barn och ungdomspsykiater, forskargruppsledare, mail: eva.serlachius@sll.se

 

 

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig 

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

Anmäl dig till studier

 

Fungerar internetbehandling?

Sedan starten 2010 har över 1 000 barn fått internetbehandling via Barninternetprojektet, BIP. BIP har testat internetbehandling för barn och ungdomar med ångest, tvångssyndrom, ont i magen, självskadebeteende och tics.

Läs mer om BIP:s resultat från tidigare studier

Internetbehandling

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetförmedlad behandling