Social uppmärksamhet

SoFT Eye är en studie som undersöker hur barn och ungdomar tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål. Studien genomförs för att förstå mer om hur social uppmärksamhet skiljer sig åt mellan de som har social ångest, de utan social ångest och de med autismspektrumtillstånd. Vi hoppas att den kunskapen ska bidra till bättre insatser och diagnostik för ungdomar med autismspektrumtillstånd, social ångest eller en kombination av båda tillstånden.

Nu söker vi deltagare till två grupper:

1. Barn och ungdomar utan psykiatrisk problematik, en så kallad "normgrupp".

2. Barn och ungdomar med en diagnos inom autismspektrumområdet, som till exempel autism, aspergers syndrom eller atypisk autism.

För båda grupperna gäller det att du ska vara mellan 10 och 17 år gammal.

Hur går det till att vara med?

Om du och dina föräldrar tackar ja till att vara med så kommer du att få genomföra följande moment:

Mätning av uppmärksamhet

I detta test får barnet/ungdomen under ca 20 minuter titta på sociala bilder, så som exempelvis ansikten, och icke-sociala bilder, till exempel bilder av föremål. Bilderna visas på en dataskärm. Samtidigt registrerar en speciell kamera, en så kallad "Eye tracker", vad barnet/ungdomen tittar på på skärmen. Undersökningen orsakar inget som helst obehag och är helt ofarlig.

Mätning av kognitiv funktion

Barnets/ungdomens kognitiva funktioner – det vill säga hjärnans olika förmågor - mäts med hjälp av två korta deltest, som handlar om att se mönster och att förstå vad olika ord betyder.

Övriga delar

Andra moment som ingår i studien:

  • En kort intervju där barnet/ungdomen får svara på frågor om oro, nedstämdhet och övriga delar av måendet.
  • Frågeformulär till både barnet/ungdomen och förälder gällande mående.

Hur hanterar vi data och sekretess?

Era uppgifter skyddas av sekretess och vi som arbetar med studien har tystnadsplikt. På så vis kommer ingen information att kunna nå någon obehörig. Resultaten redovisas på så sätt att ingen enskild individ kan identifieras. Studien har blivit godkänd av Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Får vi ersättning?

Ja, du som deltar får en ersättning i form av två biobiljetter.

Hur får man information om studiens resultat?

Studieresultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar som det kommer att finnas information om på www.bup.se/bip.

Hur lång tid tar besöket?

Att vara med i studien tar ungefär en 60-90 minuter. Det är viktigt att åtminstone en förälder kan följa med barnet/ungdomen.

Ditt deltagande är frivilligt

Ditt deltagande i studien är givetvis frivilligt. Även om du tackat ja kan du avbryta ditt deltagande i studien när som helst och utan förklaring. Detta påverkar inte kontakterna med hälso- och sjukvården på något sätt.

Kontakt för ytterligare information

Studien genomförs med Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, som huvudman och vårdgivare.

Emilie Bäcklin Löwenberg, forskningsassistent, tel: 08-514 521 81, e-post: emilie.backlin-lowenberg@sll.se

Jens Högström, projektledare, tel: 08-514 522 08, e-post: jens.hogstrom@ki.se

Du som barn/ungdom/vårdnadshavare kan anmäla intresse för att delta i studien.

Intresseanmälan till studien SoFT Eye

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Depression

Är din ungdom ledsen, nedstämd eller deprimerad? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550

 

Vad är internetbehandling?

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetbehandling

Fungerar internetbehandling?

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultaten av internetbehandling