Depression

 Vad är depression?

Alla känner sig någon gång nere, ledsna och trötta. Ibland blir dock nedstämdheten så svår, håller i sig och hindrar i vardagen att det handlar om en depression. När man är deprimerad är det vanligt att inte ha lust att göra sådant som tidigare varit roligt. Ofta drar man sig undan från vänner och aktiviteter och spenderar mer tid för sig själv. Det är lätt att känna sig ensam om att vara nere. Men depression är tyvärr vanligt hos ungdomar. Ungefär 1 av 10 drabbas av en depression någon gång under tonåren.

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

Trots att depression är vanligt kan det kan det vara svårt att få tillgång till behandling. Det finns ett behov att göra behandling för depression mer tillgänglig. Ett sätt att hjälpa fler ungdomar med depression skulle kunna vara att erbjuda behandling via internet. Vi vet att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med depression. Därför vill vi nu göra en pilotstudie för att undersöka om internetförmedlad behandling är lämpligt för att hjälpa ungdomar med depression.

Som deltagare i studien kommer ungdomen att lottas till en av tre olika typer av behandlingar för depression – vägledd internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) med behandlarstöd eller självledd IKBT där deltagaren själv bestämmer takten eller remiss till en vanlig mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa.

Praktisk information

Intresseanmälan öppnar i mitten av oktober. Studien är öppen för deltagare från hela Sverige.

Forskningen är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Region Stockholm (f.d. Stockholms Läns Landsting) och Karolinska Institutet.
 

Har du frågor?

Välkommen att kontakta studiekoordinator och leg. psykolog Rebecca Grudin på telefonnummer 070-261 59 68, alternativt skicka e-post till rebecca.grudin@ki.se

Ett urval av personer som arbetar i forskningsprojektet:

Rebecca Grudin, leg. psykolog, doktorand (studiekoordinator)

Sarah Vigerland, leg psykolog, Med. Dr, forskningskoordinator BUP

Eva Serlachius, överläkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri (studieansvarig)

Johan Åhlén, leg psykolog, fil dr, bihandledare

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig 

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550

 

Vad är internetbehandling?

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetbehandling

Fungerar internetbehandling?

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultaten av internetbehandling