BIP Våga

BIP Våga arbetar med att utveckla och utvärdera en internetförmedlad KBT för barn med ångeststörningar. Just nu håller vi på att avsluta en studie med 130 barn (8-12 år) som lider av stark rädsla, oro eller ångest. 


Sedan projektet startade 2010 har vi genomfört en pilotstudie på barn med specifik fobi och en randomiserad kontrollerad studie, där vi jämfört BIP Våga med väntelista, för barn (8–12 år) med olika ångeststörningar. Resultaten är lovande och vi arbetar nu vidare för att förbättra behandlingen och utvärdera den på nytt.

Inom ramen för BIP Våga pågår även andra studier, till exempel kring diagnostik av ångeststörningnar och attityder till internetförmedlad behandling.

Vi som arbetar med BIP Våga är: 

Gerhard Andersson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor

Jens Högström, leg. psykolog, Med Dr

Maral Jolstedt, leg. psykolog

Brjánn Ljótsson, leg. psykolog, Med Dr

Martina Nordh, leg. psykolog

Agnes Ohlsson Gotby, leg. psykolog

Martin Persson, PTP-psykolog

Eva Serlachius, Barn- och ungdomspsykiater, docent i barn- och ungdomspsykiatri (Huvudansvarig för BiP)

Ulrika Thulin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Fil Dr

Sarah Vigerland, leg. psykolog, doktorand

Tove Wahlund, leg. psykolog

Andra som samarbetar eller samarbetat med BIP Våga är bland andra Fanny Bergdahl, Ola Enström, Ann-Sofie Ersson, Sandra Fredlander, Fabian Lenhard, Mari Ljungström, Kristina Loftsson, Jenny Meyer, Lotta Reuterskiöld, Sara Rosén, Erika Sundquist, Liv Svirsky, Johan Åhlén och Lars-Göran Öst. Stort tack till er!

 

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Depression

Är din ungdom ledsen, nedstämd eller deprimerad? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550

 

Fungerar internetbehandling?

Sedan starten 2010 har över 1 000 barn fått internetbehandling via Barninternetprojektet, BIP. BIP har testat internetbehandling för barn och ungdomar med ångest, tvångssyndrom, ont i magen, självskadebeteende och tics.

Läs mer om BIP:s resultat från tidigare studier

Internetbehandling

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetförmedlad behandling