Tourettes syndrom / ihållande tics

BIP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics.

Vad är tics?

Tics är plötsliga, repetitiva, icke-rytmiska, till större delen ofrivilliga rörelser eller ljud, som kommer och går över tid. Exempel på vanliga rörelser vid motoriska tics är ögonrörelser, ansiktsgrimaser och axelryckningar. Exempel på vanliga ljud vid vokala/fonetiska tics är harklingar, hostningar och yttranden av ord.

Tics debuterar vanligen i 4 till 6-årsåldern, är som värst i 10 till 12-årsåldern, för att sedan för många av de drabbade avta under vuxenlivet. När man har haft tics längre än ett år kan man få en av de två diagnoserna Tourettes syndrom respektive ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics. Tourettes syndrom innebär att man någon gång haft både motoriska och vokala tics, medan ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics innebär att man har motoriska eller vokala tics, men aldrig haft både och.

Tillstånden är vanliga och beräknas finnas hos cirka en procent av befolkningen. Tics kan innebära problem på många olika sätt. De kan hindra utförandet av aktiviteter eller skolarbete, störa samtal, leda till undvikandebeteenden, upplevas som pinsamma, leda till en ansträngd familjesituation, göra ont, samt i vissa fall även riskera att orsaka fysisk skada.

En vanlig missuppfattning är att patienter med Tourettes syndrom yttrar fula ord, vilket dock endast förekommer hos en mindre del av patienterna. En annan missuppfattning är att patienter med Tourettes syndrom per definition också skulle ha andra beteendemässiga svårigheter, till exempelvis gällande aggression eller uppförande. Detta stämmer inte, utan Tourettes syndrom innebär inget annat än förekomst av just motoriska och vokala tics. Särskilt vanliga samtidiga tillstånd vid Tourettes syndrom är ADHD och tvångssyndrom.

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

Som deltagare i studien kommer barnet/ungdomen att lottas till en av två olika typer av internetförmedlad beteendeterapi. I båda behandlingarna får barnet/ungdomen och vårdnadshavarna information om tics. Behandlingarna skiljer sig sedan något åt avseende vilka hanteringsstrategier som instrueras, men innehåller i båda fallen komponenter som rekommenderas i europeiska behandlingsriktlinjer.

Gemensamt för båda behandlingarna är att de förmedlas över internet under tio veckor, samt att barnet/ungdomen och vårdnadshavarna under dessa veckor har regelbunden tillgång till en egen behandlare. Projektets mål är att göra effektiv behandling mer tillgänglig för patientgruppen.

Om ni är intresserade av BIP TIC kan barnet/ungdomen eller vårdnadshavaren göra en intresseanmälan nedan. Vårdnadshavaren blir sedan uppringd av en behandlare/terapeut för en kort telefonintervju. Om aktuellt, då bokas det därefter in en längre intervju med barnet/ungdomen och minst en vårdnadshavare, där det bestäms om BIP TIC kan passa för barnet/ungdomen. Denna intervju kan genomföras vid vår mottagning i Stockholm eller på distans via webbkamera.

Studien är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, i Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Som deltagare i studien kommer barnet/ungdomen att räknas som patient inom BUP Stockholm, varpå besöken kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner.

Har du frågor?

Har du några frågor kan du ringa studiekoordinator/leg. psykolog Per Andrén på telefonnummer 08-514 522 23, alternativt skicka e-post till per.andren@ki.se

Intresseanmälan

Intresseanmälan till studien är möjlig så länge som denna information finns här på webbsidan. Vi beräknar att vi kommer att rekrytera studiedeltagare fram till cirka år 2021. Om barnet ännu inte har fyllt nio år, kan det därför vara möjligt för er att vänta in nioårsdagen innan ni gör en intresseanmälan.

Om barnet eller ungdomen har en dokumenterad autismspektrumdiagnos, som autism eller Aspergers syndrom, är det tyvärr inte möjligt att vara med i studien.

Klicka på länken nedan för att göra en intresseanmälan. Ni blir därefter kontaktade inom kort.

Anmäl ditt intresse här!

Ett urval av personalen som arbetar i forskningsprojektet:

Per Andrén, leg. psykolog, doktorand (studiekoordinator)
David Mataix-Cols, professor (studieansvarig)
Eva Serlachius, överläkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Depression

Är din ungdom ledsen, nedstämd eller deprimerad? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550

 

Vad är internetbehandling?

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetbehandling

Fungerar internetbehandling?

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultaten av internetbehandling