Internetbehandling

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Behandlingen pågår under ett par månader, och varje ny vecka öppnas ett nytt kapitel att läsa och jobba med. Ett kapitel kan bestå av texter att läsa, filmer eller ljudklipp att titta och lyssna på samt frågor att besvara. Man kan välja att jobba med behandlingen när det passar en själv bäst, på till exempel kvällar och helger. 

Det finns olika behandlingar beroende på vad det är som man behöver hjälp med. Oftast handlar behandlingen om att lära känna sina tankar, känslor och beteenden bättre och förstå hur det påverkar hur vi mår. Genom behandlingen får en öva på att göra saker annorlunda och en behöver oftast lägga mint några timmar i veckan på att gå igenom behandlingen på nätet och göra sina övningar. Men ju mer man jobbar, desto bättre mår man sen.

Oftast krävs det att en förälder är med i behandlingen. Hur mycket föräldrarna behöver vara med beror på vilken behandling man går och på hur gammal man är. 

Under hela behandlingen har man kontakt med sin behandlare. Behandlaren loggar in och läser det man skrivit och svarar på frågor under arbetstid. Behandlaren blir lite som en tränare som tipsar och peppar under hela behandlingen. 

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Depression

Är din ungdom ledsen, nedstämd eller deprimerad? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550