Sömn

BIP Sömn arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för ungdomar med sömnproblem.

Vad är sömnproblem?

Sömnproblem kan se ut på många olika sätt, men vanligast är att man har svårt att somna eller att man vaknar många gånger under natten och har svårt att somna om. Det kan också vara så att man vaknar alltför tidigt på morgonen. Är sömnproblemen stora så påverkas vardagen, både i skolan och hemma, av trötthet. Har sömnproblemet funnits i över tre månader kan det vara dags att söka hjälp.

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

Sömnbehandlingen som erbjuds i det här forskningsprojektet bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, som genomförs via en internetplattform. Internetbehandling går ut på att man loggar in på en internetsida och arbetar hemifrån med behandlingen. Man får läsa texter, göra övningar och ha kontakt med sin behandlare via internet.

Under behandlingen får man lära sig mer om sömn, sömnproblem och vilka beteenden som är positiva och negativa för sömnen. Dessa tekniker har visat sig effektiva i tidigare studier för vuxna och ungdomar med sömnproblem. Vårdnadshavaren får information om behandlingen via en egen inloggning, men deltar inte aktivt i behandlingen.

Vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna öka tillgången till behandling för ungdomar med sömnproblem.

BIP Sömn drivs av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms Läns Landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

Har du frågor?

Har du frågor kan du ringa projektledare och leg.psykolog Lie Åslund på telefonnummer 08-514 522 15 (BUP Klinisk Forskningsenhet, receptionen) eller skicka e-post till lie.aslund@ki.se

Vi som arbetar i forskningsprojektet är:

Mats Lekander, professor, Karolinska Institutet

Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiater, docent i barn- och ungdomspsykiatri (Huvudansvarig för BIP)

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Depression

Är din ungdom ledsen, nedstämd eller deprimerad? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550

 

Vad är internetbehandling?

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetbehandling

Fungerar internetbehandling?

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultaten av internetbehandling