Sömn

BIP Sömn arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för ungdomar med sömnproblem. Under 2018-2019 pågår en studie för ungdomar i åldern 13-17 år där vi undersöker om behandling via internet kan fungera för ungdomar med sömnproblem.

Vad är sömnproblem?

Sömnproblem kan se ut på många olika sätt, men vanligast är att man har svårt att somna eller att man vaknar många gånger under natten och har svårt att somna om. Det kan också vara så att man vaknar alltför tidigt på morgonen. Är sömnproblemen stora så påverkas vardagen, både i skolan och hemma, av trötthet. Har sömnproblemet funnits i över tre månader kan det vara dags att söka hjälp.

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

Sömnbehandlingen som erbjuds i det här forskningsprojektet bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, som genomförs via en internetplattform. Internetbehandling går ut på att man loggar in på en internetsida och arbetar hemifrån med behandlingen. Man får läsa texter, göra övningar och ha kontakt med sin behandlare via internet.

Under behandlingen får man lära sig mer om sömn, sömnproblem och vilka beteenden som är positiva och negativa för sömnen. Dessa tekniker har visat sig effektiva i tidigare studier för vuxna och ungdomar med sömnproblem. Vårdnadshavaren får information om behandlingen via en egen inloggning, men deltar inte aktivt i behandlingen.

Vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna öka tillgången till behandling för ungdomar med sömnproblem.

BIP Sömn drivs av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms Läns Landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

Om du är intresserad av BIP Sömn kan du som ungdom eller vårdnadshavare göra en intresseanmälan nedan. Vårdnadshavaren blir sen uppringd av en terapeut för en kort telefonintervju. Därefter träffar ungdomen och minst en vårdnadshavare en terapeut på vår mottagning i centrala Stockholm för en bedömning av besvären samt om BIP Sömn kan passa som behandling.

Behandlingen sker därefter via internet under sex veckor och är kostnadsfri. Här kan du läsa mer detaljerad information om studien:

Information till vårdnadshavare (pdf)

Information till ungdomar (pdf)

Har du frågor?

Har du frågor kan du ringa projektledare och leg.psykolog Lie Åslund på telefonnummer 08-514 522 15 (BUP Klinisk Forskningsenhet, receptionen) eller skicka e-post till lie.aslund@ki.se

Intresseanmälan

När du klickar på den här länken kommer du till en sida där du som ungdom/vårdnadshavare kan anmäla intresse att delta. Ungdomen kommer även få svara på ett antal frågor om sömnen i ett frågeformulär. Därefter kommer du att kontaktas av oss för en kort telefonintervju.

Vi som arbetar i forskningsprojektet är:

Lie Åslund, projektledare, leg.psykolog, doktorand

Katarina Tamm, PTP-psykolog

Mats Lekander, professor, Karolinska Institutet

Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiater, docent i barn- och ungdomspsykiatri (Huvudansvarig för BIP)

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Depression

BIP IDA Pilot är ett forskningsprojekt som utvecklar och utvärderar internetförmedlad behandling för ungdomar i åldern 13 till 17 år med depression.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Sömn

Besväras din ungdom av svårigheter med sömnen? Då kan ni delta i en studie om KBT-behandling för sömnproblem för ungdomar mellan 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550

 

Vad är internetbehandling?

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetbehandling

Fungerar internetbehandling?

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultaten av internetbehandling