Överdriven oro

BIP Oro utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för tonåringar med överdriven oro/generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Vad är överdriven oro?

Generaliserat ångestsyndrom är ett tillstånd som innebär att man oroar sig överdrivet mycket och att man har svårt att stoppa oron trots att den är väldigt jobbig. Alla människor oroar sig ibland men för personer GAD har oron tagit över och påverkar livet negativt. Personer som har GAD oroar sig ofta över vardagliga småsaker, framtiden, sin och andras hälsa, hur det ska gå i skolan och senare i yrkeslivet, vad andra ska tycka om en och kring hur man ska välja i olika frågor. Många med GAD får svårt att sova, blir irritabla eller nedstämda av att oroa sig så mycket.

Det har forskats mycket kring hur man kan hjälpa barn och tonåringar med olika sorters oro och ångest och KBT har visat sig fungera bra. Man har också undersökt hur vuxna med GAD kan få hjälp med KBT. För tonåringar med just GAD behövs det dock mer forskning. Därför vill vi nu testa internetförmedlad KBT för just den patientgruppen.

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

I det här forskningsprojektet undersöker vi om alltså internet-KBT som fokuserar på den överdrivna oron i kombination med föräldrastöd på internet är effektivt för tonåringar med GAD. Tonåringar som deltar i studien får jobba med ett internetförmedlat behandlingsprogram under 10 veckor och därefter på egen hand i fyra veckor. Samtidigt genomgår tonåringens förälder/vårdnadshavare ett program där man information och stöd. Både tonåringen och föräldern/vårdnadshavare har kontakt med en psykolog via internet.

Man behöver inte veta om man har GAD eller inte för att kunna anmäla sitt intresse till studien. Psykologerna som jobbar med behandlingen hjälper till att bedöma vilka besvär man har och om behandlingen skulle kunna passa.

Läs mer om studien här:

Information till ungdomar - klicka här

Information till föräldrar - klicka här

Vill du delta i studien?

Det går för närvarande inte att anmäla sig studien. Men håll gärna utkik i framtiden!

Vi som arbetar i forskningsprojektet är:

Sarah Vigerland, leg. psykolog, med dr

Tove Wahlund, leg. psykolog, doktorand

Maral Jolstedt, leg. psykolog, doktorand

Erik Andersson, leg. psykolog, med dr

Sean Perrin, leg psykolog, med dr, docent

Eva Serlachius, överläkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri (Huvudansvarig för Barninternetprojektet, BIP)