Tvångssyndrom – OCD

BIP OCD arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom. Sedan hösten 2017 pågår en studie för barn och ungdomar i åldern 7-17 år där vi jämför vi internetförmedlad KBT med att få KBT på en mottagning.

BIP OCD har tidigare genomfört en pilotstudie och en randomiserad kontrollerad studie där BIP jämfördes med väntelista för ungdomar 12-17 år med tvångssyndrom. Vi har också genomfört en pilotstudie som riktade sig till barn i åldern 7–11 år med tvångssyndrom. Resultaten från alla studierna är lovande och vi har förbättrat behandlingen ytterligare inför vår aktuella forskningsstudie.

 

Vad är tvångssyndrom?

Vid tvångssyndrom lider man av tvångstankar och tvångshandlingar som tar mycket tid och energi. Tvångssyndrom kallas även för OCD som är en förkortning av det engelska namnet Obsessive Compulsive Disorder. Med tvångstankar menas återkommande påträngande tankar som man tycker är väldigt obehagliga. Till exempel kan tankarna handla om att drabbas av en sjukdom, att oavsiktligt skada en annan person eller att saker behöver vara på ett särskilt sätt för annars är det fel.

För att bli av med tankarna och obehaget känner man sig tvingad att utföra en tvångshandling. Typiska tvångshandlingar är exempelvis att tvätta sig, kontrollera saker eller att ordna och arrangera saker. Det är också vanligt att man försöker att undvika situationer som utlöser tvångstankarna.

Vid tvångssyndrom tar tvångstankarna och tvångshandlingarna mycket tid och energi. Ofta är det så att livet påverkas negativt på ett eller annat sätt av problemet. Många orkar inte engagera sig i sådant som varit roligt innan, till exempel att träffa kompisar, gå på aktiviteter eller vara i skolan.

 

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

I det här forskningsprojektet utvärderar vi hur internetförmedlad KBT för barn och ungdomar i åldern 7–17 år med tvångssyndrom fungerar jämfört med KBT ansikte-mot-ansikte på en mottagning. Innehållet är det samma i båda behandlingarna. Skillnaden är att man i internet-KBT loggar in på en internetsida och arbetar hemifrån med behandlingen. Man får se filmer, läsa texter, göra övningar och har kontakt med sin behandlare över internet. Barn/ungdom och föräldrar har var sin inloggning och jobbar parallellt med behandlingen.

Lottas man till ansikte-mot-ansikte KBT får man komma till mottagningen en gång i veckan och träffa sin behandlare för att få behandling. Mellan besöken får man övningar att träna på hemma. Båda behandlingarna är 16 veckor.

Deltagare som tre månader efter genomförd behandling (både internet-KBT och ansikte-mot-ansikte KBT) fortfarande har kvar tvångssyndrom, kommer att erbjudas ytterligare KBT på vår mottagning.

Det vi hoppas på i det långa loppet är att kunna öka tillgång till effektiv behandling för barn och ungdomar med tvångssyndrom.

Studien är ett samarbete mellan BUP OCD och BUP klinisk forskningsenhet i Stockholm, BUP Specialmottagning i Göteborg och Karolinska Institutet.


Intresseanmälan

Rekryteringen är avslutad. Ingen intresseanmälan kan göras.

 

Har du frågor?

Har du några frågor kan du ringa projektledare och leg. psykolog Kristina Aspvall på telefonnummer 08-514 522 99 eller skicka e-post till kristina.aspvall@sll.se.


Du kan också kontakta leg. psykolog Lisa Norlin i Göteborg på telefonnummer 031-343 54 34 eller skicka e-post till lisa.norlin@vgregion.se.

 

Vi som arbetar i forskningsprojektet är:

Kristina Aspvall, projektledare, leg. psykolog, doktorand

Karin Melin, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, doktorand

Lisa Norlin, leg psykolog

Maral Jolstedt, leg. psykolog, doktorand

Sarah Vigerland, leg. psykolog, Med Dr

Fabian Lenhard, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Med Dr

Erik Andersson, leg. psykolog, Med Dr 

David Mataix-Cols, professor, PhD

Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiater, docent i barn- och ungdomspsykiatri (Huvudansvarig för BIP) 

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 

Depression

Är din ungdom ledsen, nedstämd eller deprimerad? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550

 

Vad är internetbehandling?

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetbehandling

Fungerar internetbehandling?

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandlingen och de flesta som gjort internetbehandling är nöjda och tycker att behandlingen har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultaten av internetbehandling

Kontakt

Har du frågor om studien? Kontakta projektledare Fabian Lenhard.

Tel: 08-514 522 12
E-post: fabian.lenhard@ki.se