Om Barninternetprojektet

Det övergripande syftet med Barninternetprojektet (BIP) är att öka tillgängligheten av evidensbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär.

För att göra detta ägnar oss framförallt åt att utveckla internetförmedlade behandlingar som vi sedan utvärderar i kliniska studier. Vi arbetar just nu med internetförmedlad KBT-behandling för barn och ungdomar med ångeststörningar, tvångssyndrom, tics och IBS.

Huvudansvarig för projektet är Eva Serlachius, docent och barn- och ungdomspsykiater. 

 

Klicka här för att läsa mer om våra genomförda studier och uppnådda resultat

logga Barninternetprojektet

Pågående studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad...

Läs mer om Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Depression

BIP IDA Pilot är ett forskningsprojekt som utvecklar och utvärderar internetförmedlad psykologisk behandlingi för ungdomar i åldern 13 till 17 år med...

Läs mer om BIP IDA

Tourettes syndrom / ihållande tics

BIP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom elle...

Läs mer om BIP TIC

Sömn

BIP Sömn arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för ungdomar med sömnproblem.

Läs mer om BIP Sömn

Tvångssyndrom – OCD

BIP OCD utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom, OCD.

Läs mer om BIP OCD

Ont i magen

BiP Ont i magen utvecklar internetförmedlad behandling för barn (8–12 år) och ungdomar (13–17 år) med funktionella magtarmproblem.

Läs mer om BIP Ont i magen

Social ångest

BIP SoFT utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för unga med social ångest.

Läs mer om BIP SoFT

Självskadebeteende

BiP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13–17 år) med självskadebeteende.

Läs mer om BIP ERITA

Överdriven oro

BiP Oro utvecklar KBT-behandling för ungdomar med överdriven oro.

Läs mer om BIP Oro

Social uppmärksamhet

SoFT Eye är en studie som undersöker hur barn och ungdomar tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål.

Läs mer om BIP Soft Eye

Anmäl dig till studier

Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

Har ditt barn autismspektrumdiagnos och besväras av tvångstankar och tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 7-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig 

Tourettes syndrom / ihållande tics

Besväras ditt barn/ungdom av tics, alltså rörelser eller ljud som hen inte kan hjälpa? Då kan ni delta i en studie där vi utvärderar internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar mellan 9-17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

Självskadebeteende


Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien och anmäl dig

 Social uppmärksamhet

Vill ditt barn/ungdom vara med i en studie där vi undersöker hur unga personer tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål? Då kan ni delta i en studie om social uppmärksamhet. Barn/ungdomar mellan 10-17 år kan delta i studien.

Läs mer om studien och anmäl dig

https://webskattning.se/bip/Register.php?treatment=500550

 

Internetbehandling

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetförmedlad behandling

Fungerar internetbehandling?

Sedan starten 2010 har över 1 000 barn fått internetbehandling via Barninternetprojektet, BIP. BIP har testat internetbehandling för barn och ungdomar med ångest, tvångssyndrom, ont i magen, självskadebeteende och tics.

Läs mer om BIP:s resultat från tidigare studier