Tvångssyndrom/OCD vid samtidig autism

BIP ASD/OCD arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom och samtidigt autismspektrumtillstånd, utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Vad är tvångssyndrom? 

Vid tvångssyndrom (även kallat OCD) lider man av tvångstankar och tvångshandlingar som tar mycket tid och energi. Med tvångstankar menas återkommande påträngande tankar som upplevs som väldigt obehagliga. För att bli av med tankarna och obehaget, eller för att förhindra att något hemsk ska hända, känner man sig tvingad att utföra en tvångshandling. Vid OCD tar tvångstankarna och tvångshandlingarna mycket tid och energi och ofta är det så att livet påverkas negativt på ett eller annat sätt. Många orkar inte engagera sig i sådant som tidigare har tyckt varit roligt, såsom sina intressen. 

Autismdiagnos

Autism innebär begränsningar i socialt samspel och kommunikation, samt upprepande beteenden och begränsningar i intressen och aktiviteter. För att delta i den här studien krävs att den unga också har en diagnos inom autism. Det kan vara autism, Aspergers syndrom, AST eller atypisk autism. Diagnosen ska vara bekräftad genom en klinisk utredning. Observera att den unga inte kan ha en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) för att kunna delta i studien. 

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

I det här forskningsprojektet utvärderar vi om internetförmedlad KBT för barn och ungdomar i åldern 7–17 år med OCD och autism är en effektiv behandling, samt vad de som deltar tycker om behandlingen.

Internet-KBT innebär att man loggar in på en internetsida och arbetar hemifrån med behandlingen under 16 veckor. Man får se filmer, läsa texter, göra övningar och har kontakt med sin behandlare över internet.

Vår förhoppning är att den forskning vi bedriver ska leda till ökad kunskap om internetförmedlad KBT för unga med OCD och autism, samt öka tillgängligheten till effektiv behandling för patientgruppen. Studien utförs på BUP Forsknings- och utvecklingscentrum, där vi sedan 2010 bedriver forskning kring internetförmedlad KBT. Som deltagare i studien kommer barnet/ungdomen att räknas som patient inom BUP Stockholm, varpå besöken kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner. 

Intresseanmälan

Om ni är intresserade av BIP ASD/OCD kan du som vårdnadshavare göra en intresseanmälan nedan. Du blir sedan uppringd av en behandlare för en kort telefonintervju. Om aktuellt bokas därefter en längre intervju med barnet/ungdomen och minst en vårdnadshavare, där det bestäms om BIP ASD/OCD kan passa för er.

Intresseanmälan till studien är möjlig så länge som denna information finns här på webbsidan. Gör en intresseanmälan via länken nedan.  Ni blir därefter kontaktade inom kort.

Klicka här för att göra en intresseanmälan

Har ni frågor?

Har du några frågor kan du ringa studiekoordinator och leg. psykolog Frida Wickberg på telefonnummer 08-514 522 11 eller skicka e-post till frida.wickberg@sll.se.

Vi som arbetar i forskningsprojektet:

Frida Wickberg, studiekoordinator, leg. psykolog
Fabian Lenhard, studieansvarig, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Med Dr
David Mataix-Cols, professor, PhD
Kristina Aspvall, leg. psykolog, doktorand
Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiater, docent i barn- och ungdomspsykiatri (huvudansvarig för BIP)