Depression

BIP IDA Pilot är ett forskningsprojekt som utvecklar och utvärderar internetförmedlad psykologisk behandling för ungdomar i åldern 13 till 17 år med depression.

Vad är depression?

Alla känner sig någon gång nere, ledsna och trötta. Ibland blir dock nedstämdheten så svår, håller i sig och hindrar i vardagen att det handlar om en depression. När man är deprimerad är det vanligt att vara nedstämd, irriterad eller ha mindre lust och ork. Det är vanligt att dra sig undan och göra färre saker. Många har också svårt att sova, koncentrera sig eller tänker på döden. Det är lätt att känna sig ensam om att vara nere. Men depression är tyvärr vanligt hos ungdomar. Ungefär 1 av 10 har en depression någon gång under tonåren.

Vad handlar forskningsprojektet om?

Trots att depression är vanligt kan det kan det vara svårt att få tillgång till behandling. Det finns ett behov att göra behandling för depression mer tillgänglig. Ett sätt att hjälpa fler ungdomar med depression skulle kunna vara att erbjuda behandling via internet. Vi vet att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med depression. Därför vill vi nu göra en pilotstudie för att undersöka om internetförmedlad behandling även är lämpligt för att hjälpa ungdomar med depression.
Forskningen är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Region Stockholm och Karolinska Institutet. Studien är öppen för deltagare från hela Sverige.

Hur går det till?

Efter att du gjort en intresseanmälan, ringer en psykolog upp för en kortare telefonintervju. Nästa steg är en längre intervju på vår mottagning i Stockholm för att ta reda på studien passar er. Studien är öppen för deltagare från hela Sverige. 

Deltagarna i studien blir lottade till en av tre behandlingar för depression: vägledd internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) med behandlarstöd eller självledd IKBT där deltagaren själv bestämmer takten eller remiss till en vanlig mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa. Efter 10 veckor följer vi upp behandlingen. IKBT-behandlingarna består av ungdomsdel och en föräldradel, som båda innehåller text, filmer och övningar. Behandlingarna sker på distans via en säker internetplattform.

Har du frågor?

Har du några frågor kan du kontakta psykolog Rebecca Grudin på telefonnummer 070-261 59 68 alternativt skicka e-post till rebecca.grudin@ki.se.

Intresseanmälan

Klicka här för att göra en intresseanmälan

Ni blir därefter kontaktade per telefon inom en vecka.

Ett urval av personer som arbetar i BIP IDA Pilot:

Rebecca Grudin, leg. psykolog, doktorand, studiekoordinator.
Eva Serlachius, överläkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri, studieansvarig

Johan Åhlén, leg psykolog, fil dr.

Andra forskare som medverkar i studien är Eva Henje, Fabian Lenhard, David Mataix-Cols och Sarah Vigerland.