Internetförmedlad KBT för ungdomar med tvångssyndrom

 

BIP OCD arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom. Under hösten 2017 startar vi en studie för barn och ungdomar i åldern 7-17 år där vi jämför vi internetförmedlad KBT med att få KBT på en mottagning.

BIP OCD har tidigare genomfört en pilotstudie och en randomiserad kontrollerad studie där BIP jämfördes med väntelista för ungdomar 12-17 år med tvångssyndrom. Vi har också genomfört en pilotstudie som riktade sig till barn i åldern 7–11 år med tvångssyndrom. Resultaten från alla studierna är lovande och vi har förbättrat behandlingen ytterligare inför vår aktuella forskningsstudie.

 

Vad är tvångssyndrom?

Vid tvångssyndrom lider man av tvångstankar och tvångshandlingar som tar mycket tid och energi. Tvångssyndrom kallas även för OCD som är en förkortning av det engelska namnet Obsessive Compulsive Disorder. Med tvångstankar menas återkommande påträngande tankar som man tycker är väldigt obehagliga. Till exempel kan tankarna handla om att drabbas av en sjukdom, att oavsiktligt skada en annan person eller att saker behöver vara på ett särskilt sätt för annars är det fel.

För att bli av med tankarna och obehaget känner man sig tvingad att utföra en tvångshandling. Typiska tvångshandlingar är exempelvis att tvätta sig, kontrollera saker eller att ordna och arrangera saker. Det är också vanligt att man försöker att undvika situationer som utlöser tvångstankarna.

Vid tvångssyndrom tar tvångstankarna och tvångshandlingarna mycket tid och energi. Ofta är det så att livet påverkas negativt på ett eller annat sätt av problemet. Många orkar inte engagera sig i sådant som varit roligt innan, till exempel att träffa kompisar, gå på aktiviteter eller vara i skolan.

 

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

I det här forskningsprojektet utvärderar vi hur internetförmedlad KBT för barn och ungdomar i åldern 7–17 år med tvångssyndrom fungerar jämfört med KBT ansikte-mot-ansikte på en mottagning. Innehållet är det samma i båda behandlingarna. Skillnaden är att man i internet-KBT loggar in på en internetsida och arbetar hemifrån med behandlingen. Man får se filmer, läsa texter, göra övningar och har kontakt med sin behandlare över internet. Barn/ungdom och föräldrar har var sin inloggning och jobbar parallellt med behandlingen.

Lottas man till ansikte-mot-ansikte KBT får man komma till mottagningen en gång i veckan och träffa sin behandlare för att få behandling. Mellan besöken får man övningar att träna på hemma. Båda behandlingarna är 16 veckor.

Deltagare som tre månader efter genomförd behandling (både internet-KBT och ansikte-mot-ansikte KBT) fortfarande har kvar tvångssyndrom, kommer att erbjudas ytterligare KBT på vår mottagning. 

Det vi hoppas på i det långa loppet är att kunna öka tillgång till effektiv behandling för barn och ungdomar med tvångssyndrom.

Studien är ett samarbete mellan BUP OCD och BUP klinisk forskningsenhet i Stockholm, BUP Specialmottagning i Göteborg och Karolinska Institutet.

 

Har du frågor?

Har du några frågor kan du ringa projektledare och leg. psykolog Kristina Aspvall på telefonnummer 08-514 522 99 eller skicka e-post till kristina.aspvall@sll.se.


Du kan också kontakta studiekoordinator och leg. psykolog Lisa Norlin i Göteborg på telefonnummer 031-343 54 34 eller skicka e-post till lisa.norlin@vgregion.se

 

Intresseanmälan

Klicka här för att komma till anmälningssidan.  

 

Vi som arbetar i forskningsprojektet är:

Kristina Aspvall, projektledare, leg. psykolog, doktorand

Karin Melin, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, doktorand

Lisa Norlin, leg psykolog

Maral Jolstedt, leg. psykolog, doktorand

Sarah Vigerland, leg. psykolog, Med Dr

Fabian Lenhard, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Med Dr

Erik Andersson, leg. psykolog, Med Dr 

David Mataix-Cols, professor, PhD

Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiater, docent i barn- och ungdomspsykiatri (Huvudansvarig för BIP) 

 

Logga BarnInternetProjektet, BIP

Internetbehandling

Psykologisk behandling över internet fungerar nästan på samma sätt som när man kommer till en mottagning, men att man kan jobba hemifrån från sin dator.

Läs mer om internetförmedlad behandling

Fungerar internetbehandling?

Sedan starten 2010 har över 1 000 barn fått internetbehandling via Barninternetprojektet, BIP. BIP har testat internetbehandling för barn och ungdomar med ångest, tvångssyndrom, ont i magen, självskadebeteende och tics.

Läs mer om BIP:s resultat från tidigare studier

Kontakt

Har du frågor om studien? Kontakta projektledare Fabian Lenhard.

Tel: 08-514 522 12
E-post: fabian.lenhard@ki.se