BIP SoFT

BIP SoFT utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för unga med social ångest, även kallat social fobi. Just nu söker vi barn och ungdomar i åldrarna 10-17 år som vill delta i en forskningsstudie om internetförmedlad KBT i jämförelse med internetförmedlat stöd och rådgivning. 

 

Vad är social ångest?

Social ångest är det nya namnet på social fobi och innebär att man upplever ett starkt obehag i sociala situationer. Det kan till exempel handla om att hålla föredrag i skolan, prestera inför andra, prata med nya personer eller att vara i centrum för andras uppmärksamhet. Om man har social ångest så är man rädd för att bli negativt bedömd av andra, vilket ofta leder till att man undviker sociala situationer. Social ångest skiljer sig därför från att vara blyg på så sätt att den sociala ångesten hindrar en från att göra sådant som man vill eller måste göra. Det kan till exempel handla om att man tackar nej till att umgås med kompisar, undviker fritidsaktiviteter eller att man stannar hemma från skolan. Social ångest förekommer bland cirka 5-10% av alla barn och ungdomar.

Tidigare forskning visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling för social ångest. Dock finns inte KBT att tillgå inom vården i den utsträckning som behövs och därför undersöker vi nu hur en KBT-behandling som erbjuds via internet fungerar. Vi kallar det för internetförmedlad KBT (iKBT) och tanken är att iKBT skulle kunna möjliggöra att fler unga med social ångest får tillgång till effektiv behandling. En tidigare studie genomförd av vår forskargrupp visade att iKBT för social ångest var en bra behandling för många av de som deltog. Denna gång jämför vi iKBT med internetförmedlat stöd och rådgivning.

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

I det här forskningsprojektet undersöker vi om internetförmedlad KBT (i jämförelse med internetförmedlat stöd och rådgivning) är en effektiv behandling för unga med social ångest.

OBS! Viktigt att känna till inför deltagande i studien: Alla som inkluderas i studien kommer att randomiseras (lottas) mellan att antingen få iKBT-behandling eller internetförmedlat stöd och rådgivning. De deltagare som lottas till att få internetförmedlat stöd och rådgivning kommer i ett senare skede (efter knappt 6 månader) att erbjudas iKBT-behandlingen. I behandlingarna ingår även tre videolänksamtal (Skype).

Det vi hoppas på i det långa loppet är att kunna öka tillgången till effektiv behandling för unga med social ångest. Här kan du läsa mer om studien:

 

Information till föräldrar.pdf

Information till barn och ungdomar.pdf

 

Intresseanmälan

När du klickar på den här länken kommer du till en sida där du kan anmäla intresse att delta. Därefter kommer du inom kort att kontaktas av oss för en kort telefonintervju.

 

Har du frågor?

Om du har frågor avseende studien tveka inte att kontakta studiens koordinator Martina Nordh på telefonnummer 08-514 521 87 (direkt) eller 08-514 522 15 (reception).

 

Vi som arbetar i forskningsprojektet är:

Martina Nordh, leg. psykolog, doktorand

Jens Högström, leg. psykolog, med dr

Maral Jolstedt, leg. psykolog, doktorand

Tove Wahlund, leg. psykolog, doktorand

Karin Sundström, PTP-psykolog

Eva Serlachius, överläkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri (Huvudansvarig för Barninternetprojektet, BIP)