CRAFFT

CRAFFT är ett screeningformulär som mäter substansanvändningssyndrom för alkohol, marijuana och andra preparat. Det kan användas som intervju, självadministrerat i pappersformat eller via dator.

Instrumentet är ursprungligen utvecklat för att vara ett kort, reliabelt och praktiskt användbart screeningformulär för barn och ungdom för användning på läkarmottagningar. Det skulle avse både alkohol och andra missbrukspreparat.


CRAFFT


Ladda ner CRAFFT (PDF)


Användaranvisningar

Ladda ner användaranvisningarna (PDF)


Data dictionary

Ladda ner Data dictionary (Excel)

 

Om CRAFFT

Författare/skapare: John R. Knight, Lydis A. Shrier, Terrill D. Brevender, Michelle Farrell, Joni Vander Bilt och Howard J. Shaffer.

Översättare: David Öberg, Anders Tengström, Tobias Elgán, Anne Berman, Niklas Waitong, Helena Hansson och Ulla Zetterllind.

Versioner: Version 1.0.

Tidsintervall för mätning: De senaste 12 månaderna.

Antal items/administreringstid: Förscreening bestående av 3 items och CRAFFT-frågorna som består av 6 items. Patienten svarar först på 3 frågor och går sedan vidare till antingen 1 (vid nej på alla frågor) eller 6 (vid ja-svar) CRAFFT-frågor. Administreringstiden är mellan 1 och 2 minuter.

Målpopulation: Utprövad på barn och ungdom mellan 12 och 26 år.

Psykometri: Originalartikeln anger en cut-off på 2 vilket gav en sensitivitet på 92 % och en specificitet på 82 % (Knight 1999). Knight et al 2002 anger en sensitivitet på 80 % och en specificitet på 86 %. En större norsk studie på ungdomar i normalbefolkningen (N=9680) visade på god validitet. I den norska studien användes en cut-off på 1 vilket resulterade i en sensitivitet på mellan 80,9–85,9 % och en specificitet på mellan 61,8 och 72,2 %. Den norska studien rekommenderar en cut-off på 1 för kliniskt bruk och på 2 för forskning.

Krav på användare: Inga

Utbildning: Inget krav

Upphovsrätt/licenshavare: © Children’s Hospital Boston, 2009

Distributör: BUP Stockholm

Kostnad: Fritt att använda utan kostnad

Referenser:

Bernard, M., Bolognini, M., Plancherel, B., Chinet, L., Laget, J., Stephan, P., et al. (2005). French validity of two substance-use screening tests among adolescents: A comparison of the CRAFFT and DEP-ADO. Journal of Substance Use, 10(6), 385–395.

Dhalla, S., Zumbo, B. D., & Poole, G. (2011). A review of the psychometric properties of the CRAFFT instrument: 1999–2010. Current Drug Abuse Reviews, 4, 57–64.

Knight, J. R., Shier, L., Bravender, T., Farrell, M., VanderBilt, J., & Shaffer, H. (1999). A new brief screen for adolescent substance abuse. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 153, 591–596.

Knight, J. R., Sherritt, L., Harris, S. K., Gates, E. C., & Chang, G. (2003). Validity of brief alcohol screening tests among adolescents: A comparison of the AUDIT, POSIT, CAGE, and CRAFFT. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 27(1), 67–73.

Skogen J. C., Böe, T, Knudsen, A. K. & Hysing, M. (2013) Psychometric properties and concurrent validity of the CRAFFT among Norwegian adolescents. Ung@hordaland, a population-based study. Addictive Behaviors 38 2500–2505

Övrig information: CRAFFT är en minnesregel som kommer av första bokstaven i de 6 CRAFFT-frågorna på engelska; Car, Relax, Alone, Forget, Friends och Trouble.

Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling

Under de senaste åren har vi inom BUP i Stockholm arbetat med att ta fram riktlinjer till stöd för vårt arbete. Den fjärde och senaste utgåvan av boken färdigställdes under 2015.

Läs mer om BUP:s Riktlinjer