ASSIST-Y

ASSIST-Y är ett screeningformulär som mäter substansanvändningssyndrom för tobak, alkohol samt sju andra substanser och övriga droger. Det är främst avsett som intervju men kan även användas självadministrerat via dator eller platta. Dock är det mindre lämpat att användas självadministrerat på papper på grund av en något komplicerad konstruktion.

Instrumentet är ursprungligen utvecklat för missbruksscreening av vuxna patienter inom primärvården. Det har sedan anpassats för att passa barn och ungdom. ASSIST har tagits fram av WHO och kan ses som en utveckling av AUDIT som har färre frågor men som omfattar ett större antal substanser.


ASSIST-Y 10–14


Ladda ner ASSIST-Y 10–14 (PDF)

 

ASSIST-Y 15–17


Ladda ner ASSIST-Y 15–17 (PDF)

 

Användaranvisningar inklusive svarskort till patienter


Ladda ner användaranvisningar inklusive svarskort till patienter (PDF)

Om ASSIST-Y

Författare/skapare: Rachel Humeniuk, Chris Holmwood, Aina Kambala och Monica Beshara

Översättare: David Öberg och Anne Berman

Versioner: Version 1.0. Finns i två versioner baserad på åldersgrupp, en för 10–14 år och en för 15–17 år.

Tidsintervall för mätning: De senaste 3 månaderna.

Antal items/administreringstid: Förscreening bestående av 10 items. För varje ja (för en substans) ställs sedan 5 ytterligare frågor. För 15–17 år ställs även en extra fråga om injicering. Administreringstiden är mellan 2 och 10 minuter beroende på antalet ja-svar på förscreeningen.

Målpopulation: Utprövad på barn och ungdom mellan 10 och 17 år.

Psykometri: Inga data publicerade. Originalet för vuxna är väl validerat.

Krav på användare: Inga

Utbildning: Inget krav

Instruktioner/manual: Svenska anvisningar finns

Upphovsrätt/licenshavare: Humeniuk, R.

Distributör: BUP Stockholm

Kostnad: Fritt att använda utan kostnad

Referenser:

Drug and Alcohol services South Australia (2011). ”Instructions for Clinicians”, december 2011.

Humeniuk, R. & Ali, R. (2006) Validation of the Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) and Pilot Brief Intervention: A Technical Report of Phase II Findings of the WHO ASSIST Project Prepared by Rachel Humeniuk & Robert Ali on behalf of the WHO ASSIST Phase II Study Group. Geneva.

Humeniuk, R., Holmwood, C., Kambala, A. & Beshara, M. (2011) Developing the WHO Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) for Young people (ASSIST-Y), Drug and Alcohol Review, 11, 30 (Supp1); 59:42.

Humeniuk, R., Holmwood, C., Beshara, M. & Kambala, A. (2016) ASSIST-Y V1.0: First-Stage Development of the WHO Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) and Linked Brief Intervention for Young People. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 25(4), 384-390.

Övrig information: Är baserat på ASSIST. Manual, guider och annat material finns att ladda ner på WHO:s webbplats. ASSIST-material är med vissa modifikationer även tillämpbart för ASSIST-Y.

Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling

Under de senaste åren har vi inom BUP i Stockholm arbetat med att ta fram riktlinjer till stöd för vårt arbete. Den fjärde och senaste utgåvan av boken färdigställdes under 2015.

Läs mer om BUP:s Riktlinjer