Årsmöte 2018

Föreningen höll årsmöte den 23/3 2018. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes. Aina Gillros, som varit styrelseledamot ända sedan föreningen bildades, avtackades. Efter årsmötesförhandlingarna föreläste Margareta Carlberg och Björns Wrnagsjö utifrån två böcker av Anders Hansen, Hjärnstark respektive Fördel ADHD. Därefter utbröt en livlig diskussion.