Om BUP:s roll för ensamkommande barn och ungdomar

För drygt ett år sen ordnade föreningen ett medlemsmöte med temat asylsökande barns och ungdomars situation. Vi bjuder nu in till en uppföljning där temat blir barn- och ungdomspsykiatrins roll för ensamkommande barn och ungdomar. Mötet äger rum tisdagen den 6/3 kl 13.30 i BUP:s lokaler på Sachsgatan 10. Enhetschefen Mikael Billing vid BUP:s Asylpsykiatriska enhet informerar och diskuterar med oss.