Inbjudan till utflykt till Årstaholmar

Guidad visning torsdagen den 21 maj 2015

 

Historik om Årsta holmar

Årsta holmar består av tre öar. Bergholmen, den mittersta ön, har tidigare hetat Tallholmen. Allholmen, den västliga ön är lika stor som Bergholmen och har tidigare hetat Ladholmen och Gräsholmen. Lillholmen är den östligaste ön och den minsta. Ön hette tidigare Betesholmen, Ängsholmen och Lilla skäret.

De tre öarna har till viss del olika karaktär. Lillholmen med sina ängsytor, Bergholmen med sin skärgårdskaraktär samt Allholmen med sin odlingsmark. Årsta holmar består av en fantastisk mångfald i en miljö där viss växt- eller djurart kan leva (habitat).

På 1740-talet uppfördes Årsta holmars gård. Sedan dess har holmarna haft en mängd olika ägare. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818–1889) köpte gården 1850 för 7 800 riksdaler banco.

Idag ägs gården av Tre holmar som bedriver utbildning i taktil behandling. Årsta holmar inköptes av staden 1886. Holmarna var en egen stadsdel mellan 1926–1934.

 

Program:

Kl 12.41 Samling vid 43:ans ändhållplats Tanto

Kl 13.00 Avresa med båt till Årstaholmar

Vandring över ön med Margareta Carlberg som guidesamt utförlig presentation av gården och livet för de som bodde på Årstaholmar. Därefter bjuds vi på kaffe/te och smörgås. Egen kostnad inkl båtresan t o r 160 kr/person (om möjligt ta med jämna pengar). Kostnaden är subventionerad av föreningen.

Kl 15.00 c:a Återresa med båt till Tanto och buss 43

 

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen för BUP´s Seniorförening gm ordf Gunilla Bervander!

Flygbild över Årsta holmar
Årsta holmars gård

Bli medlem i Seniorföreningen

Information och inbjudan till BUP-anställda med pensionering i sikte och redan pensionerade från PBU/BUP.

Läs mer om att bli medlem