Årsmötet 2017

Här finns

Anmälan till årsmötet senast den 20/3.

Vi kommer att besöka Miro-utställningen på Waldemarsudde fredagen den 28/4 kl 13. Inbjudan och närmare information kommer så småningom.

Du som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2017: Gör det! Föreningens plusgiro är 308947-1 och årsavgiften är 200:-

Bli medlem i Seniorföreningen

Information och inbjudan till BUP-anställda med pensionering i sikte och redan pensionerade från PBU/BUP.

Läs mer om att bli medlem