10-årsjubileum

Seniorföreningen har nu funnits i 10 år, och vi börjar hösten 2017 med jubileumsfirande. Jubileumsfesten går av stapeln fredagen den 15/9 med början klockan 13.00. Inbjudan finns här.

Man anmäler sig genom att betala in 100 kronor på vårt plusgirokonto 308947-1 senast den 1 september. Välkomna!

Vi planerar flera aktiviteter på gång under hösten och återkommer så småningom med mer information.

Inbjudan till 10-årsjubileumsfest (Word)

Anmälan

För att bli medlem i BUP´s Seniorförening anmäler du dig till föreningens kassör Margareta Carlberg via mail: carlberg.margareta@gmail.com eller mobil 070‑52 59 654.

Medlemsavgiften är 200 kr per år.

Vid anmälan uppge namn, nuvarande eller senaste arbetsplats, hemadress, telefon samt mail-adress. Vi sänder ut inbjudningar till de olika aktiviteterna via mail. Till de som ej har mail sänder vi vanlig post.

Aktuella aktiviteter

Efter höstens jubileumsfirande och därefter besöket bakom Operans kulisser siktar vi nu mot vårterminen. Det vi hittills planerat är den traditionella lunchen i Stadshuset, som preliminärt blir fredagen den 26 januari. Och som vanligt kommer vi att ha årsmöte i mars, preliminärt fredagen den 23 mars. Vi återkommer med närmare information och inbjudan, när det närmar sig.


Bokcirklar

Inom Seniorföreningen pågår bokcirklar sedan flera år. För närvarande pågår tre cirklar, som träffas ca en gång i månaden. Erfarenheten är att en lagom gruppstorlek är högst 8-9 personer. 

Om fler vill bilda cirklar så hjälper Ewa Heller Ekblad intresserade medlemmar att hitta varandra. Skicka dina uppgifter (namn, telefon och e-postadress) till e-post ewahellerekblad@ownit.nu så får ni besked så snart tillräckligt många finns på listan.


Samtalsgrupp om barn, ungdom och familjer

Gruppen har funnits sedan Seniorföreningen startade och har träffats 90 minuter en gång i månaden. Fokus från början var att undersöka i vad mån vår breda erfarenhet av frågor kring barn, ungdom och familjer kunde nyttiggöras genom synpunkter lagda ut på nätet, i kommentarer/artiklar i lämpliga tidskrifter eller att vi kunde fungera som mentorer i olika avseenden. Efter viss men mycket begränsad framgång i dessa avseenden ses vi numera och resonerar om dagsaktuella frågor och sådana saknas verkligen inte.

Vi brukar vara 6-9 personer och ses på kvarterslokalen Viljan, Magnus Ladulåsgatan 15. Just nu finns plats för ytterligare ett par deltagare. Skicka ett e-post till bjorn.wrangsjo@gmail.com för ytterligare info.