Senaste aktiviteter

Seniorföreningen höll årsmöte den 23/3. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Aina Gillros, som varit styrelseledamot ända sedan föreningen bildades, avtackades. Ny styrelse valdes. Efter årsmötesförhandlingarna föreläste Margareta Carlberg och Björn Wrangsjö utifrån två böcker av Anders Hansen, Hjärnstark och Fördel ADHD, varefter en livlig diskussion utbröt.

Bli medlem i Seniorföreningen

Information och inbjudan till BUP-anställda med pensionering i sikte och redan pensionerade från PBU/BUP.

Läs mer om att bli medlem