Bli medlem i Seniorföreningen

Information och inbjudan till BUP-anställda med pensionering i sikte och redan pensionerade från PBU/BUP.

BUP´s Seniorförening är en ideell förening och bildades i och med det första årsmötet den 12 april 2007 på uppdrag av dåvarande BUP's divisionsledning. Syftet är främst att vara ett forum för BUP-veteraner med gemensamma aktiviteter och utbyte av erfarenheter vid övergång från yrkesliv till pensionärsliv.

BUP´s Seniorförenings aktiviteter kan vara en del av landstingets personalvård vad gäller länkningen in i pensionärslivet – man förlorar sitt professionella nätverk på arbetsplatsen efter pensionen och kan erbjudas ett nytt genom BUP´s Seniorförening.

Vi har förutom årsmöte inkl föredragshållare, två till tre gemensamma medlemsmöten per år med föredragshållare och samvaro samt guidade visningar och däremellan olika gruppaktiviteter. Mindre grupper träffas också med olika teman.

Här finns plats för alla – för dig som vill träffa gamla vänner, göra utflykter, lyssna på föredrag i aktuella ämnen och för dig som vill diskutera professionella erfarenheter och dagsaktualiteter och har lust att bidra till den allmänna debatten. 

Anmälan

För att bli medlem i BUP´s Seniorförening anmäler du dig till föreningens kassör Margareta Carlberg via mail: carlberg.margareta@gmail.com eller mobil 070‑52 59 654.

Medlemsavgiften är 200 kr per år.

Vid anmälan uppge namn, nuvarande eller senaste arbetsplats, hemadress, telefon samt mail-adress. Vi sänder ut inbjudningar till de olika aktiviteterna via mail. Till de som ej har mail sänder vi vanlig post.

En tårta med texten "BUP-seniorer välkomna"