Internetterapi för självskada ger resultat

Internetförmedlad terapi för unga som skadar sig själva ger lovande resultat. Det visar en ny studie från BUP Stockholm. Nu ska metoden testas nationellt. 

I studien, där 25 familjer deltog, fick både ungdomar och deras vårdnadshavare lära sig nya sätt att hantera känslor och tankar med hjälp av en metod som heter emotion regulation indvidual therapy for adolescents, ERITA. Behandlingen pågick i 12 veckor och förmedlades via internet. Studien är den första i sitt slag.

– Behandlingen har en föregångare för vuxna men har anpassats för unga. Den har bland annat kortats ned och språket har förenklats. Metoden har visat sig effektiv mot självskadebeteende i flera vetenskapliga studier, säger psykologen och doktoranden Johan Bjureberg från BUP Klinisk forskningsenhet som har varit med och genomfört studien.

Kontakt med psykolog via nätet

Behandlingen består av två internetförmedlade delar – en del som vänder sig till ungdomar och en lite kortare del som vänder sig till vårdnadshavare. Under hela behandlingen har både ungdomarna och deras vårdnadshavare kontakt med en psykolog via internet.

– Inledningsvis träffar familjen en behandlare i 2-3 timmar, sedan hålls all kontakt via nätet. Familjen får jobba med ett kapitel per vecka där de svararar på frågor, ser filmer och lyssnar på ljudfiler, säger Johan Bjureberg.

Under och efter behandlingen får deltagarna också rapportera hur de tycker att samarbetet med psykologen fungerar. 

– Studien visar att de upplevde alliansen med sin internetbehandlare som mycket god. Vi kunde se att ungdomarnas självskadebeteende minskade, att de förbättrade sin förmåga till känsloreglering och att de fick en ökad funktionsnivå, säger Johan Bjureberg.

– Resultaten är än så länge preliminära och måste bekräftas i en studie som har en kontrollgrupp.

Kan ha tät kontakt med patienterna 

Johan Bjureberg ser även andra fördelar med internetförmedlad behandling för självskadebeteende.

– Internetterapi är ett komplement till den ordinarie vård som finns. Den gör att vi kan nå patienter i ett tidigt skede och att vi kan hålla tät kontakt med dem, oberoende av var i landet de bor. Vi kan också ha kontakt med patienter som inte trivs i vanlig terapi, säger han.

Nu genomförs en nationell kontrollerad studie, det vill säga en studie med kontrollgrupp. 

– ERITA har testats både i traditionell ”face-to-face-format” och över internet. Effekterna är mycket likvärdiga. Nu ska vi testa internetversionen i en nationell studie med deltagare från Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

BIP ERITA

BIP ERITA står för Barninternetprojektet emotion regulation indvidual therapy for adolescents och bygger på kognitiv beteendeterapi KBT, dialektisk beteendeterapi, DBT, och emotionsregleringsterapi, ERGT.

BIP ERITA genomförs med stöd av Nationella Självskadeprojektet och drivs av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.

Nu söks deltagare till en nationell kontrollerad studie. Är du intresserad av att delta?  

Läs mer om studien och gör en intresseanmälan

Se intervju med Johan Bjureberg på tv4play.se om internetterapi

Tidigare studie om självskadebeteende

2017 gjordes en okontrollerad studie där 17 ungdomar med självskadebeteende och deras familjer deltog. I studien utvärderas ERITA som traditionell face-to-face-behandling kombinerat med en kurs över nätet för vårdnadshavare.

Studien visar att deltagarna upplevde behandlingen som trovärdig och att deltagandet var associerat med minskat självskadebeteende. Deltagarna kunde också lättare reglera sina känslor och andra självdestruktiva beteenden. Dessutom fick de en ökad funktionsnivå. Resultaten varade eller hade ytterligare förbättrats efter sex månader.

Läs studien som publicerats i BMC Psychiatry (pdf)

Råd och fakta

Fakta om självskadebeteende

Att skada sig själv brukar vara ett sätt att hantera att man mår dåligt. Självskadebeteendet blir då ett sätt att försöka stå ut med svåra känslor och tankar. 

Läs mer om självskadebeteende