MEDIA: Replik om könsidentitetsutredningar i Svenska Dagbladet

BUP Stockholms verksamhetschef Göran Rydén och Teamet för könsidentitetsutredningar förtydligar att alla utredningar för unga individanpassas i en replik i Svenska Dagbladet debatt.

Inlägget i Svenska Dagbladet debatt "är ett klargörande av sakfel och bör läsas som ett komplement till BUP Skånes, RFSL:s, och Transammans nyanserande beskrivningar av vården för unga med könsidentitetsfrågeställningar. BUP Stockholm, Teamet för könsidentitetsutredningar vill förtydliga att alla könsidentitetsutredningar för unga individanpassas, i en replik till Gillberg med flera den 18/3.”

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets webbsida