Dubbla känslor inför sommarlovet

Nu är sommarlovet här. Med förhoppningar, förväntningar – och fasor. Den vardagliga struktur som finns under skolåret rubbas. För vissa barn är det en lättnad medan andra upplever att deras redan tunga situation blir ännu tyngre.

Adriena Axelsson Wesshall är psykolog och enhetschef på BUP Jakobsberg, norr om Stockholm. Adriena beskriver en komplex bild när det gäller patientflödet under sommaren.   

 – Det beror på vad sommaren har i sin linda för barnen.  För vissa barn är sommaren en efterlängtad paus och för andra innebär den ännu större press och otrygghet då den vardagliga struktur som skolan innebär rubbas.

Barn med funktionsvariationer, och då särskilt autismspektrum diagnoser, är den patientgrupp som blir mest berörd av för- eller nackdelarna med sommarlovet, berättar Adriena.

 – Allt beror på vilken typ av skolgång barnen har under skolåret. Om man har stort behov av struktur och regelbundenhet, kan det bli otryggt när rutinerna rubbas och särskilt om föräldrarna inte förmår att ge dem den omsorg och det omhändertagande som de behöver.

Men situationen kan också vara den motsatta för de barn som exempelvis är ”hemmasittare” eller nästan aldrig befinner sig i skolan. De kan uppleva sommarlovet som en lättnad med färre måsten - eftersom de då inte förväntas vara i skolan.

Ökat missbruk och otrygghet

Det finns även en annan problematik som kan öka under sommarlovet och som innebär att barn kan känna sig särskilt oroliga och otrygga. Adriena fortsätter:

– Vårt upptagningsområden har flera socialt belastade familjer och många barn har oroliga frågor såsom ”Hur mycket kommer mina föräldrar att dricka i sommar och vem tar då hand om mig?”.

Även här är reaktionerna olika hos barnen. Vissa blir omhändertagande och ansvarstagande medan andra själva börjar missbruka eller hamnar i kriminalitet.

Bra hjälp under sommaren

Sommarens mer eller mindre outtalade krav på att man ska ha roligt och känna sig lycklig kan vara ytterligare en stressfaktor för ungdomar som har ångestproblematik eller depression, berättar Adriena.

 – Det blir ibland en skarp kontrast för dessa unga när solen skiner och det finns en förväntan på ett aktivt och roligt sommarlov.

  – Varje patient har sina utmaningar, sammanfattar Adriena, som har 34 års erfarenhet av att möta och behandla barn och ungdomar. Tillsammans med sina kollegor har hon dock en god beredskap, och ett starkt engagemang, att hjälpa de unga hon möter – sommarlov eller inte!

Av Lucienne Fredriksson

Bildtext: Adriena Axelsson Wesshall,  enhetschef på BUP Jakobsberg.

Mer om relationer med föräldrar, stress och oro