Många unga ensamkommande barn och unga har självmordstankar

Nära 40 procent av alla ensamkommande barn och ungdomar som kommer till BUP Stockholm har tankar på att ta sitt liv, rapporterar DN. 

– Många uttrycker att om jag inte kan stanna kan jag lika bra dö här, säger Mikael Billing, enhetschef på BUP Asylpsykiatrisk enhet, som intervjuas i artikeln.

Läs artikeln om ensamkommande ungdomar på DN:s webbplats

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder, i de fall de har ett sådant vårdbehov.

Läs mer om BUP:s stöd till nyanlända och asylsökande barn
Nyheter