Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för könsbekräftande åtgärder ökat kraftigt. BUP Team för könsidentitetsutredningar tog emot 197 remisser under 2016 och antalet har ökat med runt 100 procent varje år under 2010-talet. Louise Frisén, överläkare i teamet, publicerar tillsammans med några kollegor en artikel om könsdysfori i det senaste numret av Läkartidningen.

Artikeln beskriver det aktuella kunskapsläget om könsdysfori. Louise Frisén intervjuas också i en angränsande artikel, bland annat om vad ökningen beror på och vad som är viktigt att tänka på när man träffar dessa ungdomar.

Läs artikeln om könsdysfori
Läs intervjun med Louise Frisén

Länktips till dig som är ung

Har du frågor om trans och könsidentitet? På webbplatsen transformering.se finns faktaartiklar och en stödmejl där du kan få svar på dina frågor.

Transformering.se

Nyheter