BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. Till BUP Heldygnsvårdsenhet S:t Göran kommer man om det finns ett fortsatt behov av heldygnsvård efter att man har kommit till BUP Akutenhet. Där kan ungdomarna och deras familjer få behandling när det under en period kan behövas omfattande och intensiva insatser. Enheten tar emot ungdomar från 15 år.
 
 

Kontakt 

Telefon: 08-514 52 090

Besöksadress:
S:t Görans sjukhus
Vårdvägen 1, plan 2

 E-post: heldygnsvard.bup.slso@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Om BUP Heldygnsvårds­enhet S:t Göran

Vi tar emot ungdomar från 15 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Stina Hebert. Enheten ingår i Sektion BUP Heldygnsvård. Chef för sektionsområdet är Karin Collste.

Råd och fakta

Heldygnsvård – vad är det?

Varför blir man inlagd? Vad händer när man kommer till heldygnsvården? Och hur går behandlingen till? Här svarar BUP på vanliga frågor om heldygnsvård.

Läs mer om heldygnsvård